Album Thánh Giuse 1

print

Album Thánh Giuse 1

 1. Giuse trong xóm nhỏ
 2. Lạy cha Giuse
 3. Nào cùng vui hát
 4. Có một người
 5. Giuse Ngài là Đấng tìn trung
 6. Đoàn con hân hoan
 7. Lạy cha Giuse xin hãy thươg
 8. Lạy Thánh Giuse vinh hiển
 9. Giuse trong xóm nhỏ
 10. Chuyện về Người đẹp tựa huyền thoại
 11. Giuse Người âm thầm