Cáo Phó Bà Cố Maria Thái Thị Quới

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Bà Cố Maria Thái Thị Quới

 Là Thân Mẫu Của Cha Emmanuel Nguyễn Công Quận

Quyền Linh Giám Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ

Và Sr. Marie Charles Nguyễn Thị Kim Đính

Dòng CQP đang phục vụ tại Cộng Đoàn Cù Lao Giêng

 

Đã được Chúa gọi về với Chúa

Lúc 12 giờ trưa Thứ Năm ngày 24.01.2019.

Hưởng thọ 99 tuổi

 

Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành

Lúc 9 giờ 30 Thứ Hai Ngày 28 Tháng 1 Năm 2019

Tại Nhà Thờ Cái Trầu, Hạt Trà Lồng, Gp Cần Thơ.

 

 Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

Kính Báo

BTT/GPCT