Bài 78: Thành Công Đẹp Nhất Của Một Cuộc Đời Là Sự Thánh Thiện

print

Bài 78: Thành Công Đẹp Nhất Của Một Cuộc Đời Là Sự Thánh Thiện

 

Theo người đời, thành công là đạt được:

– Quyền thế, nhưng người thánh thiện được sự toàn năng của Chúa trong mỗi con người.

– Của cải, nhưng người thánh được những hồng ân của Đáng Tạo Hóa.

– Cấp bằng, nhưng người thánh được sự khôn ngoan, thông minh của Thiên Chúa.

– Sắc đẹp, nhưng người thánh được sự tốt đẹp lạ lùng của Thiên Chúa.

– Tình yêu, nhưng thánh được tình yêu của Thiên Chúa.

Sự thánh thiện không những được Thiên Chúa trong lòng mỗi con người, nhưng còn là để Chúa sống và hành động trong người đó. Một đời sống nhân loại đầy Chúa.

Tại sao đẹp nhất?

Bởi vì sự thánh thiện tồn tại qua mỗi thời đại, nó không hư mất.

Vì nó làm cho con người hạnh phúc.

Con người được biến đổi sự thật.

Vì nó làm cho con người thăng tiến nhất, lên tận Chúa.

Vì nó làm cho con người đầy tình yêu, đầy Chúa Thánh Thần.

Đẹp nhất!

Vì con người không chỉ con là vật chất,

nếu ta thu được tất cả ánh sáng mặt trời trong một con người, thì sự sáng chói nơi người ấy vô cùng kỳ diệu.

Nhưng nếu chính Thiên Chúa ở trong một người thì không lưỡi nào tả được sự tốt đẹp của tâm hồn ấy.

Người thánh là sự thành công của một sự cộng tác giữa con người và Thiên Chúa, Đấng là nghệ nhân.

Lạy Chúa, con chỉ có một lần sống để thực hiện.

Con tin rằng đây là một hành động thông minh nhất.

Vì nó ở chóp đỉnh của các giá trị,

đây là sự tốt đẹp tuyệt vời, có sự hấp dẫn mãnh liệt nhất, như một bình thủy tinh trong suốt nhất, để cho người ta nhìn thấy Thiên Chúa trong một đời sống, chứ không phải một bức chân dung hay một bức họa.