Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?

print
Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?
 
Nhiều người nói rằng: tôi đã giữ đạo 20 năm, có người 50 năm. Có người còn kho
e là gia thế đạo gốc ba bốn đời. Có những người giữ đạo rất cẩn thận, tỉ mỉ chu toàn các giới răn của Chúa và Giáo hội.
Và hình như đa số trong chúng ta đang cố gắng giữ đạo mà quên bổn phận sống đạo. Chúa Giê-su luôn nói người môn đệ đích thực là phải nghe và thực hành lời Chúa. “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá.” (Mt 7,24).
Đạo là để sống như thánh Giacobe đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17 & 26). Học phải đi đôi với hành, đức tin cũng cần thể hiện qua đời sống của người có niềm tin luôn cầu nguyện và sống gieo rắc tình yêu cho nhân thế.
Trình thuật tin mừng hôm nay nhắc nhở người ky-tô hữu về 3 công việc mà họ phải thi hành, đó là:
1/ Cầu nguyện: cầu nguyện cho Hội Thánh có nhiều thợ lành nghề theo như lòng Chúa mong muốn.
2/ Sống thanh thoát với của cải: vì long dính bén đến của cải thì khó mà sống quảng đại với tha nhân.
3/ “Chữa lành các bệnh tật”: chữa lành ở đây không hẳn là cứu chữa bằng việc cung cấp thuốc men mà quan yếu là làm giảm bớt đi những đau khổ tinh thần và vật chất nơi tha nhân.
Chúa Giê-su khi sai 72 môn đệ ra đi gieo tin mừng, Ngài muốn phải vội vã, phải nhanh nhẹn kẻo ma quỷ sẽ lấy đi nhiều linh hồn. Tin mừng mà Chúa muốn các môn đệ đem đến cho nhân thế chính là đẩy lùi sự dữ và kiến tạo bình an cho các tâm hồn. Chúa bảo với các môn đệ hãy mang bình an của Chúa đến cho muôn người. Bình an của những con người thoát khỏi sự thống trị của sự dữ khi đón nhận tin mừng Nước Trời. Bình an sẽ được tặng ban khi Triều đại Nước Thiên Chúa thống trị địa cầu.
Lời mời gọi đó dường như vẫn đang cấp bách trong thời đại hôm nay. Một thời đại có quá nhiều sự dữ. Một thời đại của sự hưởng thụ, ích kỷ đã biến con người thành sự dữ đang giết chết bản thân và tha nhân. Chúa vẫn đang tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy chung tay góp sức đẩy lùi sự dữ ra khỏi gia đình, khỏi môi trường chúng ta sống. Hãy nói không với tội lỗi. Hãy tránh xa những cám dỗ tội lỗi. Hãy sống ngay lành để có niềm vui của sự bình an trong tâm hồn, và trao ban bình an cho tha nhân.
Điều quan trọng là phải luôn ý thức thân phận yếu đuối của mình để cầu xin ơn Chúa. Cầu xin Chúa phù giúp để chúng ta không sa vào cám dỗ của tiền tài và danh vọng. Cầu xin Chúa chữa lành những vết thương cho nhân thế. Vết thương trong tâm hồn và thể xác. Phải có ơn Chúa thì con người mới làm công việc của Chúa, và nhất là mới có khả năng sống theo thánh ý Chúa.
Nguyện xin Chúa là hoàng tử bình an ban bình an đến cho mỗi người chúng ta để nhờ đó chúng ta cũng biết trao ban bình an cho nhau. Xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành những sứ giả bình an cho thế giới hôm nay. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền