Các Bài Hát Thánh Lễ CN 31 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  31-TN B  :  Giới Răn Trọng Nhất

1-NL: Trèo lên cao sơn

2-SH:  Chiều tím

3-ĐC : TV 130

4-Alleluia 6

5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng

6-HL: 1-Cho con biết yêu thương.   2-  Cũng một kiếp người

7-KL: Thắp sáng trong con

137-Lay Chua, con xin dang
Alleluia 6
Cau dap TV 130
chieu-tim-lm-duy-thien
choconbietyeuthuong-td
Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...)
ThapSangTrongCon_th
TreoLenCaoSon