Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 34 TN Năm A: Phán Xét

Phán Xét Chúa Nhật 34 Thường Niên A. Mt 25, 31-46   Suy niệm Đoạn Tin Mừng hôm nay đã thay đổi định hướng sống và trở thành chương trình hành động của người nữ tu Têrêsa Calcutta. Lời Chúa hôm nay cũng chính là Lời Chúa mà mẹ đã từng nghe, từng đọc, từng suy gẫm, nhưng nay mới …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Làm Chứng

Làm Chứng Chúa Nhật 33 năm A. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : Mt 10, 17-22   Suy niệm Chúa Giêsu không ngần ngại cảnh báo cho các môn đệ biết một thực tế rất phũ phàng và cay đắng, là họ sẽ bị bách hại, và có thể kết thúc một cách bi thảm, để những ai muốn …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 32 TN Năm A: Khôn Ngoan Hay Khờ Dại

Khôn Ngoan Hay Khờ Dại Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A : Mt 25, 1-13   Suy niệm Ðoạn Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: Chúa đến bất ngờ như chú rể đến lúc nửa đêm, nên phải luôn sống trong thái độ tỉnh thức để đón chờ. Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn cho thấy cả mười …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Lễ Cầu cho Các Linh Hồn: Sự Sống Muôn Đời

Sự Sống Muôn Đời Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời : Ga 6, 35-40 Suy niệm Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, dân chúng tiếp tục tìm đến Đức Giêsu. Ngài biết họ tìm Ngài chỉ vì được ăn bánh no nê. Con người ngày nay cũng thế, cơm áo gạo tiền là vấn đề trên …

xem thêm

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

Lễ Các Thánh Nam Nữ (1.11) Đáp Ca TV 23:  Hiệp Lễ: Đâu chỉ là:      Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (2.11) Đáp ca TV 22:  Dâng Lễ: Dâng Thân Phận:  Hiệp Lễ: Trước Nhan Ngài: https://www.youtube.com/watch?v=wA1jhGPucIM

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Lễ Các Thánh: Nên Thánh

Nên Thánh Chúa Nhật 31 Thường Niên. Các Thánh Nam Nữ : Mt 5, 1-12 Suy niệm Đức Giêsu đã không bắt đầu sứ vụ bằng một giáo huấn hay bằng một lệnh truyền, nhưng chính yếu bằng một sứ điệp về Bát Phúc, cũng chính là con đường nên thánh. Thật ra trước đó, Đức Giêsu có kêu gọi sám …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 30 TN Năm A: Điều Răn Trọng Nhất

Điều Răn Trọng Nhất Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A : Mt 22, 34-40 Suy niệm Luật Cượu Ước gồm 613 điều: 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Giữa một rừng điều răn như thế, người thông luật đã hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất trong Luật Môsê?”. Ngài đã trả lời bằng một …

xem thêm