Cha Thái Nguyên

Lời nguyện của người trẻ Lễ GS: Tin Mừng Cho Toàn Dân

Tin Mừng Cho Toàn Dân “Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra” (Lc 2, 1-14)   Ôi! Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm yêu thương quá thẳm sâu, trí phàm nhân chẳng sao hiểu thấu, chỉ lặng chìm chiêm ngắm Chúa thôi. Con hoan hỷ tôn thờ và chúc tụng, Đấng sinh ra trong máng cỏ nghèo …

xem thêm

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Lễ Giáng Sinh va CN Lễ Thánh Gia

LỄ ĐÊM GS Nhập Lễ: Đêm tình thương: Đáp Ca: TV 95: Dâng Lễ: Đêm đông dâng Chúa: Hiệp Lễ 1: Đêm Tình yêu: Hiệp Lễ 2: Tình khúc đêm đông: Hiệp Lễ 3: Đêm Hồng Ân:   Lễ Giáng Sinh rạng đông: Nhập lễ: Belem: Đáp ca: TV 96: Hiệp Lễ 1: Hiệp Lễ 2:   Lễ Giáng Sinh …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 4 MV C: Lên Đường

LÊN ĐƯỜNG Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C : Lc 1, 39-45 Suy niệm Được sứ thần cho biết chị họ đã mang thai được sáu tháng trong lúc tuổi già, tức thì Đức Maria thu xếp “vội vã lên đường” đi đến chăm lo. Nhà bà Êlisabét ở “miền núi”, có truyền thống cho đó vùng Ain-Karim cách …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 4 MVC: Lên Đường

LÊN ĐƯỜNG “Bà Maria lên đường vội vã”. (Lc 1, 39-45)  Lạy Chúa! Để ra khỏi mình không phải dễ, thế mà Chúa đã từ trời xuống thế, chẳng xá kể gì ngai vinh hiển vô biên, tự hủy mình để hoàn toàn tận hiến, vì tình yêu trút bỏ mọi uy quyền. Chúa âm thầm đi vào đời nhân …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 3 MV C: Vui Lên

     VUI LÊN! Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C :  Lc 3, 10-18 Suy niệm Chúa nhật thứ III Mùa vọng thường được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Đó là niềm vui ơn cứu độ mà chúng ta được lãnh nhận từ Đức Kitô, chứ không từ bất cứ quyền lực nào; đó là niềm vui siêu …

xem thêm

Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 3 MV C: Vui Lên

  VUI LÊN! “Anh em hãy vui trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4) Lạy Chúa! Thú vui hôm nay thật quá nhiều, đang từng ngày lên tiếng vẫy gọi con, nhiều bạn trẻ đang chạy theo nô nức, bản thân con cũng háo hức nôn nao. Nhưng rồi những niềm vui ngoài Chúa, chỉ làm cho hồn thêm …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 2 MV C: Dọn Đường

DỌN ĐƯỜNG Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C : Lc 3.1-6 Suy niệm Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Luca nêu rõ khung thời gian mà Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng, nằm trong một giai đoạn lịch sử đời cũng như đạo tại đất nước Do Thái. Trong bối cảnh này, tác giả cho ta thấy hai …

xem thêm