Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 2 Phục Sinh: Lòng Thương Xót

Lòng Thương Xót Chúa Nhật II Phục Sinh: Ga 20, 19-31.   Suy niệm Đức Giêsu Phục Sinh bất ngờ xuất hiện giữa các tông đồ. Ngài trao ban bình an và cho họ xem các vết thương. Thân xác chiến thắng của Chúa vẫn mang dấu tích của cuộc khổ nạn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy …

xem thêm

Đáp Ca & CHL CN 2 Phục Sinh

Nhập lễ: Ngày Phục Sinh:  https://youtu.be/lzIadeKjHMw Đáp ca: TV 117:  https://youtu.be/VYOJWWmw3vo Hiệp lễ 1: Tôn vinh lòng Chúa thương xót:  https://www.youtube.com/watch?v=FqjlDM82OtI&feature=youtu.be   Hiệp lễ 2: Cho con vượt qua: https://youtu.be/CThtoAMMmjk

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Phục Sinh: Mầu Nhiệm Phục Sinh Trong Đời Sống

Mầu Nhiệm Phục Sinh Trong Đời Sống Chúa Nhật Phục Sinh: Ga 20, 1-9. Suy niệm Chúng ta hân hoan mừng ngày Đức Kitô Phục Sinh. Ngài phục sinh sau khi chịu khổ nạn, chịu chết trên thập tự, và mai táng trong mồ. Đó là một biến cố vĩ đại, làm nền tảng cho niềm tin của chúng ta. …

xem thêm

Đáp Ca & CHL Tuần Thánh & Phục Sinh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH Đáp ca – TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw Hiệp lễ – Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs THỨ SÁU TUẦN THÁNH Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194 Hiêp lễ (1)- Trên cây thập giá: https://youtu.be/K5IyiqDQhmw Hiệp lễ (2)- Yêu như Chúa yêu: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o   LỄ VỌNG PHỤC SINH Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44   LỄ SÁNG PHỤC SINH Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Thứ Sáu Tuần Thánh: Nhìn lại con người Philatô

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Bài Thương Khó – Cuộc khổ hình của Đức Giêsu Kitô) Suy niệm Nhìn lại con người Philatô trong cuộc xử án Đức Giêsu. Philatô biết Đức Giêsu chẳng có tội tình gì, chỉ vì sự ganh ghét của hàng lãnh đạo Do Thái giáo, mà họ đã vu khống và tố cáo Ngài. Ông có …

xem thêm

Sự Thương Khó Đức Giêsu : Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Lá Năm A

Sự Thương Khó Đức Giêsu Bài Thương Khó. Chúa Nhật Lễ Lá   Suy niệm Với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta bước vào Tuần Thánh, là tuần quan trọng nhất trong năm Phụng vụ. Trong tuần thánh, chúng ta chứng kiến những giây phút cuối đời trần thế của Chúa Giêsu, và cử hành cuộc thương khó của Ngài …

xem thêm