Cha Thái Nguyên

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ Rạng Đông & Ban Ngày– Lm Thái Nguyên

Lễ Giáng Sinh rạng đông: Nhập lễ: Belem: https://youtu.be/lhJKQ2ts4ts Đáp ca: TV 96: https://www.youtube.com/watch?v=NqjTqb1LNbs Hiệp Lễ: Ánh sáng Belem: https://youtu.be/dv93E4T-xYE     Lễ Giáng Sinh ban ngày: Nhập Lễ: Chúa đã xuống đời: https://youtu.be/6W4JKBkV0Mk Đáp ca: TV 97: https://youtu.be/yt2o-QIgqTM Hiệp Lễ: Ca mừng Giáng Sinh: https://youtu.be/FnfU_Pqpv3  

xem thêm