Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Hiện Xuống: Nhận Lấy Thánh Thần

Nhận Lấy Thánh Thần Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23   Suy niệm Bốn mươi ngày sau Phục Sinh, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên Trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ Ngũ tuần, là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài  …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên: Sứ Vụ Đời Kitô Hữu

 Sứ Vụ Đời Kitô Hữu “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 15).   Lạy Cha! Mỗi người chúng con sinh ra đời, đều được gọi mời thi hành một sứ vụ, là niềm vinh hạnh để phục vụ Nước Trời, để đời con nên nhân chứng …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Chúa Thăng Thiên B: Vinh Quang Và Sứ Mạng

Vinh Quang Và Sứ Mạng Chúa Nhật 7 Phục Sinh B. Lễ Chúa thăng thiên : Mc 16,15-20 Suy niệm Chúng ta mừng Chúa lên trời có nghĩa là mừng Ngài được tôn vinh vì đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó, là hoàn tất công việc cứu độ nhân loại qua sự chết và sự Phục Sinh. …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Như Thầy Yêu Thương

Như Thầy Yêu Thương “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-17) Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con hiểu rằng, điều làm nên cuộc sống con hôm nay, không phải là những công trình to tát, kiến thức uyên bác hay là công trạng, nhưng là tình yêu thương đầy tràn, vì …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 6 Phục Sinh B: Như Thầy Yêu Thương

Như Thầy Yêu Thương Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B : Ga 15, 9-17 Suy niệm Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ký thác bí mật cuối cùng là lời di chúc quý báu nhất từ trái tim Ngài:“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nhưng để yêu như Thầy yêu, thì …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật 5 Phục Sinh: Như Cành Liền Cây

Như Cành Liền Cây “Thầy là cây nho, anh em là cành”. (Ga 15, 1-8)   Lạy Chúa Giêsu! Có những cành nho đầy hoa trái, là nhờ sức sống của thân cây mang lại, và cành phải gắn chặt với cây, để đón nhận dòng nhựa sống tràn đầy. Cuộc đời con cũng phải y như vậy, luôn ở lại …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 5 Phục Sinh B: Như Cây Liền Cành

Như Cây Liền Cành Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B : Ga 15, 1-8  Suy niệm Với Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan thân thương với Ngài như là mục tử với đàn chiên. Chúa Nhật 5 Phục Sinh này, Chúa muốn chúng ta đi vào một mối tương quan …

xem thêm