Cha Thái Nguyên

Thực Tại Về Sự Chết

Thực Tại Về Sự Chết Chết là một thực tại hiển nhiên. Đã là người, từ xưa đến nay ai không phải chết: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử?”. Đó là lẽ vô thường và cũng là định luật của vũ hoàn: Hữu sinh hữu diệt. Chúng ta cần làm quen với cái chết như một người bạn, để cái chết …

xem thêm

Cát Bụi Phận Người

Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)   “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”. Không chỉ nhận ra cát bụi phận người mà Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn nói lên sự thoáng qua của kiếp người: “Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều …

xem thêm

Giới Trẻ Truyền Giáo

Giới Trẻ Truyền Giáo Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,15). Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm qua đã cố gắng thi hành sứ mạng này dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, bằng gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích, để dẫn đưa …

xem thêm