Cha Thái Nguyên

Lời Nguyện Của Người Trẻ: Vẫn Chưa Có Lòng Tin

Vẫn Chưa Có Lòng Tin “Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” (Mc 4,35-41) Lạy Chúa! Cuộc đời như biển cả mênh mông, có những khi bao sóng gió chập chùng, có những tai ương bệnh tật và nghèo túng, khác nào người lâm cảnh khốn cùng, làm con phải hoang mang và nao núng, lại …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 12 Thường Niên năm B: Vẫn Chưa Có Lòng Tin

Vẫn Chưa Có Lòng Tin Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B : Mc 4,35-41 Suy niệm Bài đọc thứ I của Thánh Lễ hôm nay trích từ sách Gióp, trình bày cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa là chủ tể của thiên nhiên, chính Ngài sáng tạo, điều hành và sắp xếp mọi sự trong vũ trụ để …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ: Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa Chuyện Nước Thiên Chúa như hạt giống gieo xuống đất  (Mc 4, 26-34)   Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã mạc khải cho con biết, Nước Trời như hạt giống gieo xuống đất, bất kể phong ba hay mưa nắng đêm ngày, đã âm thầm sinh mầm thành cây lúa, rồi trỗ bông đem sự sống cho con …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 11 Thường Niên năm B: Chuyện Nước Thiên Chúa

Chuyện Nước Thiên Chúa Chúa Nhật 11 Thường Niên năm B : Mc 4, 26-34 Suy niệm Sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Phêrô ở lại Jerusalem một thời gian, và sau đó ngài sang Roma để gầy dựng cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên ở đó, vào thời Hoàng đế Nêrô. Đây là vị vua gian ác, đã …

xem thêm

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 11 TN B & Lễ Thánh Tâm

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Đáp ca:  Is 12, 2-6:    Hiệp Lễ:  Tình Yêu Thánh Tâm Chúa:   Chúa Nhật 11 Thường Niên B Đáp ca:  – TV 91:    Alleluia:    Hiệp Lễ:  : Nước Thiên Chúa : https://www.youtube.com/watch?v=2BnvNSytS0M

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B: Giao Ước Mới

Giao Ước Mới “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14, 22-26) Lạy Chúa Giêsu! Giao ước cũ đã ký kết bằng máu, nhưng là máu của chiên bò rảy trên dân, để đến thời viên mãn Chúa giáng trần, Ngài mới hy sinh đổ máu mình làm lễ vật, là Giao ước mới …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B: Giao Ước Mới

Giao Ước Mới Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B: Mc 14, 12-16. 22-26 Suy niệm Thiên Chúa là Đấng siêu việt, cao cả vô cùng, thế mà Ngài lại hạ mình ký kết giao ước với loài người chúng ta. Giao ước cũ đã ký kết tại núi Sinai, và được đóng dấu bằng máu chiên bò. Thế …

xem thêm