Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 24 TN B: Làm Người Phục Vụ

Làm Người Phục Vụ Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B: Mc 9, 30-37 Suy niệm Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của Ngài, để khi sự việc xảy ra thì họ sẽ không quá ngỡ ngàng và hoang mang, nhưng họ vẫn không hiểu, hoặc không muốn hiểu. …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ: Làm người phục vụ

LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 30-37) Lạy Chúa Giêsu! Ngài là Con Thiên Chúa toàn năng, nhưng không đến trần gian làm bá chủ, mà chỉ đến để hiến thân phục vụ, để đem lại hòa bình cho thế giới, …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 24 TN B: Thầy Là Ai?

Thầy Là Ai? Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B : Mc 8, 27-35 Suy niệm “Người ta nói Thầy là ai?”. Các môn đệ trả lời là dân chúng coi Thầy là Gioan Tẩy Giả, là ngôn sứ Êlia hay một ngôn sứ nào đó. Người ngoài có một cái nhìn mơ hồ và thiếu sót. Đức Giêsu chờ …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ: Đức Giêsu Là Ai?

ĐỨC GIÊSU LÀ AI? “Anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 27-35) Lạy Chúa Giêsu! Câu hỏi ngày xưa Chúa đặt ra, thì ngày nay vẫn còn luôn mới lạ, con không thể trả lời theo người ta, mà từ chính kinh nghiệm của bản thân, qua thời gian con biết Chúa dần dần. Nhưng rồi con thấy Chúa …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 23 TN B: Hãy Mở Ra

Hãy Mở Ra Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B : Mc 7, 31-37 Suy niệm Bệnh nhân được Chúa Giêsu chữa lành có lẽ bị điếc ngay từ nhỏ. Vì điếc, không thể nghe người khác nói để bắt chước, nên dần dần bị ngọng. Vì ngọng nên nói chẳng ai hiểu, và vì điếc nên cũng chẳng hiểu …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ : Hãy Mở Ra

HÃY MỞ RA “Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại” (Mc 7, 31-37)    Lạy Chúa Giêsu! Điếc và ngọng thể chất ai cũng biết, điếc và ngọng tâm linh khó mà lường, đây là bệnh ít nhiều ai cũng vướng, khiến cuộc đời có những nỗi bi thương.  Trong cuộc sống có thể …

xem thêm