Cha Thái Nguyên

Chính Anh Em Hãy Cho Họ Ăn

CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C : Lc 9, 11-17 Suy niệm Bánh và rượu do vị thượng tế Menkixêđê dâng tiến khi xưa (St 14,18-20) là hình ảnh báo trước về bánh và rượu do Chúa Giêsu sẽ thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài là Thượng tế của …

xem thêm

Ba Ngôi Thiên Chúa Trong Đời Sống

BA NGÔI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C : Ga 16, 12-15 Suy Niệm “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.” Đức Giêsu khi sắp về với Cha, Ngài không muốn nói ra hết mọi điều với các môn đệ, vì …

xem thêm

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi: Đáp Ca: TV 8: Dâng Lễ: Dâng Chúa Ba Ngôi: Hiêp Lễ 1. Trong Chúa Ba Ngôi: Hiêp Lễ 2: suối nguồn tình yêu: Kết Lễ : Sống tình hiệp thông:

xem thêm

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Hiện Xuống

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Hiện Xuống   Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần:   Đáp ca- TV 103:   Ca tiếp liên – Alleluia:   Hiệp lễ 1- Xin Thánh Thần đến:   Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần:   Kêt lễ: Trên đường sứ mạng:

xem thêm

Nhận Lấy Thánh Thần

Nhận Lấy Thánh Thần Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23 Suy niệm Bốn mươi ngày sau Phục Sinh, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên Trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ Ngũ tuần, là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài không chỉ …

xem thêm

Chứng Nhân Tin Mừng

Chứng Nhân Tin Mừng Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C : Lc 24,46-53 Suy niệm Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay có hai bài đọc cùng một tác giả là thánh Luca. Ngài viết một tác phẩm gồm hai tập: tập I là sách Tin Mừng: nói về sứ mạng của Đức Giêsu bắt đầu từ Galilê đến Giêrusalem; …

xem thêm

Chúa Trong Lòng Con

CHÚA TRONG LÒNG CON Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C : Ga 14, 23-29 Suy niệm Người xưa có câu:“Xa mặt cách lòng”, nói lên một sự thật chua chát về tình nghĩa con người. Bao nhiêu đôi vợ chồng đỗ vỡ vì sống xa nhau. Bao nhiêu con cái xa cha mẹ đã thành hư thân, bất hiếu, bụi …

xem thêm