Cha Thái Nguyên

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 30 TN Năm A: Điều Răn Trọng Nhất

Điều Răn Trọng Nhất Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A : Mt 22, 34-40 Suy niệm Luật Cượu Ước gồm 613 điều: 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Giữa một rừng điều răn như thế, người thông luật đã hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất trong Luật Môsê?”. Ngài đã trả lời bằng một …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện : Ngày Cầu Cho Việc Loan Tin Mừng

Ta Sẽ Sai Ai Đây? Chúa Nhật 29 Truyền Giáo : Mt 28,16-20 Suy niệm Truyền giáo là một mệnh lệnh và là một ước mơ của Đức Kitô Phục Sinh: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Đó là sứ mạng của toàn thể Giáo hội. Đó là sứ mạng cao cả …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 29 TN Năm A: Đạo Và Đời

Đạo Và Đời Chúa Nhật 29 Thường Niên năm A : Mt 22, 15-21   Suy Niệm Người Do Thái thời Đức Giêsu sống dưới ách thống trị của đế quốc La mã, nên bị buộc phải nộp thuế cho La mã. Thế nhưng có hai thái độ khác nhau: những người thuộc phái Sađốc và Hêrôđê theo phe đế …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 28 TN Năm A: Tình Yêu Bị Từ Chối

Tình Yêu Bị Từ Chối Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A : Mt 22, 1-14 Suy niệm Một ông vua mở tiệc cưới cho con mình và sai các đầy tớ đi mời các quan khách đến dự tiệc. Các đầy tớ đến mời lần thứ nhất, họ không đến. Chủ lại cho nhóm đầy tớ khác đến mời lần …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Mẹ Đầy Ơn Phúc Ngày 07 Tháng 10 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi : Lc 1, 26-38 Suy niệm Về với Tháng Mười, Giáo Hội mời gọi chúng ta sốt sắng hơn trong chuỗi lần Mân Côi, để ta chiêm ngắm tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa trên cuộc đời của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 27 TN Năm A: Sinh Hoa Lợi

Sinh Hoa Lợi Chúa Nhật 27 Thường Niên, năm A: Mt 21, 33-43 Suy niệm Ngôn sứ Isaia đã ví dân Israel như một vườn nho được Thiên Chúa chăm sóc và không ngừng bảo vệ. Ngài hy vọng sẽ nhận được hoa quả ngon ngọt (Is 5,2b.3.4a.5), nhưng Israel đã không cho hoa quả mà còn gây thêm họa. Dụ ngôn Chúa …

xem thêm