Cha Thái Nguyên

Cám Dỗ Trong Đời

Cám Dỗ Trong Đời Mt 4, 1-11 – Chúa Nhật I Mùa Chay  Suy niệm Chẳng ai mà không bị ma quỉ cám dỗ, không chỉ bị cám dỗ từ ma quỉ mà còn từ tha nhân; không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên trong: từ đòi hỏi do bản năng tự …

xem thêm

Bao Dung

Bao Dung Mt 5, 38-48 – CN 7 TN A Lm. Thái Nguyên Suy niệm Có một nhân vật rất nổi tiếng rất tâm đắc với bài Tin Mừng hôm nay là Mahamat Gandhi, người được thế giới coi là vị đại thánh. Ông là cha đẻ của chủ trương bất bạo động trong hoạt động chính trị, để giành …

xem thêm

Sống Vươn Lên

 WCT:  Trong Năm Mục Vụ Giới Trẻ, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài Suy Niệm và Cầu Nguyện theo Tin Mừng Chúa Nhật của Lm Thái Nguyên, với mục đích đồng hành và  giúp các bạn trẻ  hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Sống Vươn Lên (Mt 5,17-37 – Chúa Nhật 6 TN A) Lm. Thái Nguyên   …

xem thêm