Cha Thái Nguyên

Giới Trẻ Truyền Giáo

Giới Trẻ Truyền Giáo Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,15). Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm qua đã cố gắng thi hành sứ mạng này dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, bằng gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích, để dẫn đưa …

xem thêm

Ba Nhân Đức Đối Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu: 3. Đức Mến

BA NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU III. ĐỨC MẾN “Có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.” (1Cr 13, 2) Mọi người được sinh ra bởi tình yêu và cho tình yêu. Căn tính của con người là tình yêu. Lề luật …

xem thêm