Cha Thái Nguyên

Tránh Mọi Thứ Tham Lam

TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM Chúa Nhật 18 Thường niên, năm C : Lc 12,13-21 Suy niệm Ai cũng muốn tạo một cái “kho” riêng cho mình, và làm cho cái kho đó ngày càng bành trướng. Kho đó là tài sản, tiền bạc của cải, vật chất. Thế nhưng nhà thơ Nguyễn Gia Thiều đã thốt lên lời ai …

xem thêm

Hãy Xin Sẽ Được

Hãy Xin Sẽ Được Chúa nhật 17 Thường Niên, năm C : Lc 11, 1-13 Suy niệm Khi thấy Đức Giêsu cầu nguyện, các môn đệ cũng xin Thầy dạy cho biết cách cầu nguyện. Ngài đã dạy các ông kinh Lạy Cha, là lời kinh tuyệt vời, vì đó chính tâm tình sống ngập tràn tình yêu mến của …

xem thêm

Chỉ có một điều cần

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C : Lc 10, 38-42 Suy niệm Trong một thế giới thực dụng coi trọng hiệu quả, thì Giáo Hội ngày càng có rất nhiều Mácta và rất ít Maria. Muốn đạt tới những thành quả mục vụ, bao giờ chúng ta cũng đặt nặng chương trình hành động, …

xem thêm

Ai Là Người Thân Cận

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN Chúa Nhật 15  Thường Niên năm C – Lc 10, 25-37 Suy niệm Yêu mến Thiên Chúa hết tình và yêu người thân cận như chính mình là điều kiện để đạt tới sự sống đời đời. Nhưng câu hỏi được nêu lên: “Ai là người thân cận của tôi ?”. Người Do Thái vẫn hiểu …

xem thêm

Anh Em Hãy Ra Đi

Anh Em Hãy Ra Đi Chúa Nhật 14 Thường niên năm C : Lc 10, 1-12.17-20 Suy niệm Tường thuật của thánh Luca cho thấy không riêng gì các tông đồ, mà tất cả các môn đệ đều được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng. Ý nghĩa này lại được làm rõ thêm với con số 72. Đây …

xem thêm

Là Người Môn Đệ

LÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm C : Lc 9, 51-62. Suy niệm Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cương quyết lên Giêrusalem, dù biết mình sẽ bị bắt, bị hành hạ và bị giết chết. Ngài muốn trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ mà Chúa Cha giao phó, dù phải hy …

xem thêm