Cha Thái Nguyên

Đáp Ca & CHL 4 Ngày Tết – Lm Thái Nguyên

Lễ tạ ơn tất niên Đáp ca: Thánh vịnh 144  https://youtu.be/uygln4ijkNA Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa  https://youtu.be/JQggEVAa9xo   Lễ giao thừa Đáp ca: Thánh vịnh 120  https://youtu.be/NsZp_JVcHmU Hiệp Lễ: Xuân hồng ngày mới:  https://youtu.be/et5h2PvySAc     Mồng 1 Tết: Nhập lễ: Mùa xuân đã đến:  https://youtu.be/N609_oRSZmE Đáp ca: TV 8  https://www.youtube.com/watch?v=ckRHIdY10gQ Hiệp lễ:Chúa mùa xuân:  https://youtu.be/RUxmvU0FadY Tin Chúa quan phòng:  https://www.youtube.com/watch?v=7ef0X8AByDw Kết …

xem thêm

Đức Kitô Đang Sống – Lm Thái Nguyên

Đức Kitô Đang Sống – Lm Thái Nguyên Các bạn trẻ thân mến, Chủ đề mục vụ của Giáo hội Việt Nam năm 2020 là: “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”. Trong thư chung, quý Đức cha đã nhắc đến Tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (số 26-27), trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô …

xem thêm