Cha Thái Nguyên

Như Một Dòng Sông – LM Thái Nguyên

NHƯ MỘT DÒNG SÔNG           Từ một dòng sông… Dòng sông ấy vẫn lững lờ trôi theo năm tháng. Hôm qua cũng như hôm nay, con nước vẫn âm thầm lên xuống và ngược xuôi theo dòng chảy của thời gian. Dòng sông đón nhận và chuyển tải bao ghe thuyền cập bến. Dòng sông đem nước …

xem thêm