Cầu Nguyện ĐHY FX Xavier Thuận

Cầu Nguyện – Bài 6: Như Chính Mình Con – ĐHY Phanxicô

Bài 6: Như Chính Mình Con Con thường nghĩ rằng: “Hãy làm cho người ta, điều mình muốn người ta làm cho mình”. Thế là trọn luật bác ái, và con an tâm ngủ ngon! Nhưng đây mới là cách đo lường của thế gian, chưa phải của Chúa Giêsu. Thăm viếng, giúp đỡ, an ủi chỉ là lượng, phải …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 5. Muốn Hiệp Nhất Phải Biết Rõ – ĐHY Phanxicô

Bài 5. Muốn Hiệp Nhất Phải Biết Rõ Nhiều lúc biết mình quá rõ, con đâm ra thất vọng, con cần phải tin tưởng ở tình thương của Chúa và phó thác mình cho Chúa. Biết người quá rõ, con dễ đâm ra gớm ghét, xa lánh. Con phải nhìn vào tình thương của Chúa đối với con, tại sao …

xem thêm

Cầu Nguyện –Bài 4: Như Chúa Biết Ta – ĐHY Phanxicô

Bài 4: Như Chúa Biết Ta Người ta thường giấu kẻ khác. Giấu niềm vui, giấu nỗi khổ, giấu thành công, giấu thất bại. Vì người ngoài dễ xé to vết thương lòng. Để gièm pha, để chê cười, hoài nghi, ghen ghét. Khó kiếm được người hoàn toàn thông cảm. “Không ai hiểu đời tôi!”, đó là lời than …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 3: Bấy Lâu Nay Con Chưa Yêu Người – ĐHY Phanxicô

Bài 3: Bấy Lâu Nay Con Chưa Yêu Người   Qùy gối trước nhà tạm, con nghe tiếng Chúa lặp đi lặp lại với con: “Con hãy yêu người như mình vậy”. Con đã hiểu đòi hỏi của Chúa. Nhìn lại đời con, con thấy rõ: bấy lâu nay con chưa yêu người như mình vậy. Con chưa thực hành …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 2: Ảo Tưởng – ĐHY Phanxicô

Bài 2. Ảo Tưởng Có một trào lưu tư tưởng: Hội Thánh nên giảm bớt những đòi hỏi, hy sinh, bỏ mình, đối với linh mục, tu sĩ, giáo dân. Những người chủ trương như thế nghĩ rằng: Với một lối sinh hoạt rộng rãi, một cuộc sống ít khắc khổ hơn, Hội Thánh có thể quy tụ được nhiều …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 1: Maria Mẹ Của Tôi – ĐHY Phanxicô

LỜI NGỎ Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói: “Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liên với máy phát điện” (ĐHV #120). Bạn đọc thân mến, Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện …

xem thêm