Cầu Nguyện – Bài 5. Muốn Hiệp Nhất Phải Biết Rõ – ĐHY Phanxicô

print

Bài 5. Muốn Hiệp Nhất Phải Biết Rõ

Nhiều lúc biết mình quá rõ, con đâm ra thất vọng, con cần phải tin tưởng ở tình thương của Chúa và phó thác mình cho Chúa.

Biết người quá rõ, con dễ đâm ra gớm ghét, xa lánh. Con phải nhìn vào tình thương của Chúa đối với con, tại sao Chúa thương xót con như vậy mà con dám khinh rẻ, chán nản về anh em con.

Lạy Chúa! Xin cho con can đảm để biết rõ như Chúa biết,

Và yêu thương không điều kiện.

Chỉ lúc đó mới có hiệp nhất trong sự thật.

Vì bên ngoài vồn vã, ngoại giao, kỳ thực bên trong hai bên vẫn giấu giếm, che đậy những bất đồng, thì dù có hiệp nhất, cũng chỉ là tạm bợ và thiếu chân thành.

Thiên Chúa nhẫn nại vô cùng.

Thiên Chúa thương xót vô hạn.

Tình thương Chúa đến muôn đời.

“Quoniam in aeternum misercodia ejus”.