Cầu Nguyện – Bài 57: Ý Chúa Hay Ý Con – ĐHY Phanxicô

print

Bài 57: Ý Chúa Hay Ý Con

Đức tin dạy con rằng: con liên tục kết hợp với Đức Chúa Cha, và cuộc sống của con không tùy con, tùy sự sắp đặt của con.

Nhưng trong thực tế: Chúng con soạn chương trình cho cuộc sống chúng con.

Chúng con quyết định thay Chúa Cha, như anh thanh niên hoang đàng.

Rồi kết quả là:

Chúng con buồn chán, than vãn về cuộc sống mỗi ngày.

Chương trình do bộ óc loài người soạn ra không làm con thỏa mãn.

Chúng con đã từ bỏ chức làm cho con Chúa, là chức phẩm siêu nhiên, vì chúng con không chấp nhận lời Chúa khuyên bảo. Chúng con mất sự bình an của tâm hồn.

Xin Chúa cho con được về với Chúa,

Chúa là động cơ đời con,

vì ai hiểu được điều gì lợi ích cho con bằng chính Chúa.

Chúa đã vạch một con đường cho mỗi người trong chúng con, đó là những dụ án của tình yêu.

Mỗi giây phút chúng con xin dâng ý chúng con cho Chúa.

Chúng con muốn là những đứa con sẵn sàng tự nguyện, chứ không phải là những kẻ chịu đựng bất dắc dĩ.

Ý Chúa hay ý con.