Cầu Nguyện – Bài 75: Nếu…, Vâng… Nhưng mà… – ĐHY Phanxicô

print

Bài 75: Nếu…, Vâng… Nhưng mà…,Cách nào?… Tại sao?…

 

Can chi không?

Không can gì cả,

nếu con ở trong Chúa là con ở trong trung tâm, tất cả mọi sự luân chuyển quanh mặt trời ấy.

Con gặp tất cả trong Chúa.

Nhưng ngược lại, nếu con bật ra khỏi trung tâm, con mất tất cả.

Vậy tại sao than van? Tại sao con lo lắng?

Con phải giao phó tất cả trong tay Chúa,

không phút ngần ngại, không điều kiện.

Nếu con ở trong Chúa, sao con còn lo sợ?

Sao con còn tính toán? Con đặt điều kiện?

“Nếu…, vâng… nhưng mà, cách nào? Tại sao?”

“Tôi sẵn sàng làm việc đó nếu không có anh ấy trong nhóm tôi”.

‘Vâng, tôi sẽ chuyển công việc, nhưng nơi đến phải có…”

Đối với Chúa, công việc của Chúa,

phải “vô điều kiện”.

Mẹ Maria hỏi: “Sự ấy làm sao được…” (Lc 1,34), vì Mẹ là người nữ, Mẹ muốn giữ lời hứu với Chúa.

Chúa đã nói với Mẹ qua thiên thần: “Chúa Thánh Thần sẽ đến” (Lc 1,35).

Mẹ đã trả lời ngay: “Tôi xin vâng” (Lc 1,38).

Từ giây phút ấy, Mẹ đã đi vào hang lừa máng cỏ,

trốn vào Ai Cập, về xưởng mộc Nazareth,

đứng dưới chân thánh giá, vô điều kiện.