Cầu nguyện trước Thánh Thể: Gia Đình Giúp Nhau Xa Tránh Dịp Tội

print

Gia Đình Giúp Nhau Xa Tránh Dịp Tội

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ kính và mến yêu. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho chúng con qua những cử chỉ yêu thương và bác ái của những người sống chung quanh chúng con. Xin Chúa soi sáng cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn biết quan tâm, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống đời thường, đồng thời, giúp nhau xa tránh những dịp tội, để mỗi ngày chúng con trở nên hoàn thiện hơn.

  • “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

Lạy Chúa Giêsu, đang khi các môn đệ lo ngại kẻ khác lợi dụng danh Chúa để tạo ưu thế cho riêng mình, thì Chúa đã xác định và mời gọi mọi người hãy nhân danh Chúa mà làm việc bác ái, chia sẻ với người khác. Chúa đề cao và ban thưởng cho những việc làm đó. Xin cho chúng con hiểu rằng, hành vi bác ái không là độc quyền của riêng ai, nhưng là dấu chỉ cụ thể của lòng mến Chúa và yêu người.

Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết ý thức cộng tác với nhau, chung tay xây dựng đời sống tinh thần và vật chất, nâng đỡ và ủi an những người đau khổ và bệnh tật, nhất là những người bị thiệt thòi vì không được chăm sóc, thiếu tình thương và sự quan tâm.

(thinh lặng)

  • “Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nghiêm khắc cảnh giác và chống lại những hành động xấu làm gương mù cho kẻ khác, nhất là đối với trẻ em, những tâm hồn ngây thơ trong trắng. Chúa đã thẳng thắn chỉ ra hình phạt nặng nề dành cho những ai làm hỏng đức hạnh của người trẻ, gây nguy hại đến đời sống tinh thần và có thể làm tổn thương cả cuộc đời của họ.

Lạy Chúa, những lời Chúa dạy nhắc nhớ chúng con cần phải quan tâm và giúp đỡ trẻ thơ về mọi mặt của cuộc sống, về vật chất cũng như tinh thần, việc giáo dục cũng như đời sống làm gương sáng cho các em. Xin cho những nhà giáo dục luôn biết chăm lo cho người trẻ, giúp họ trưởng thành trong đời sống nhân bản cũng như đời sống đức tin. Xin cho các bậc cha mẹ luôn trở nên mẫu gương cho con cái noi theo. Xin cho mọi người trong gia đình chúng con luôn biết giúp nhau xa tránh những dịp tội, biết cảm thông với những yếu đuối của nhau và nâng đỡ nhau vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống thường ngày.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải xa tránh tội lỗi, nhất là lối sống gương mù gương xấu, và phải gia tăng thực hành những việc đạo đức, bác ái. Xin cho gia đình chúng con nhận biết rằng bác ái trong việc chia sẻ vật chất, chăm lo đời sống đạo đức và tinh thần cho người khác, nhất là người trẻ là biểu lộ cụ thể của tình mến Chúa và yêu người cách tốt đẹp nhất. Xin Chúa giúp chúng con quảng đại và trung thành thực thi những điều đó trong đời sống gia đình chúng con. Amen.

giaophanbaria.org