Có Chúa Bên Đời

print

Có Chúa Bên Đời

Đời con có Chúa từng giây
Buồn vui cuộc sống mỗi ngày dâng lên
Tình yêu Chúa mãi kề bên
Đưa con vượt hết chông chênh thế trần

Đời con là khúc thánh ân
Là ngàn câu hát hoà dâng kinh cầu
Lẫn trong máu thánh nhiệm mầu
Tình yêu tha thứ dệt màu phục sinh

Cho con yêu Chúa trung trinh
Không ghen, không hận, giữ mình vị tha
Cho con vượt khỏi xấu xa
Thắng mình ích kỷ, bước qua tầm thường

Giúp con trên mỗi bước đường
Luôn nhìn thấy Chúa yêu thương mỉm cười
Bên đời có Chúa thắm tươi
Dù con bất xứng,xin Người dìu đưa…

Anna Anh Đào

 

co chua trong doiga