Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

print

TẢI VỀ FILE NÉN:

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1

 

 

Dan Nhap Luca.pptA

More presentations from Nguyen Dien

Luca 1,1-25.ppt a

More presentations from Nguyen Dien

Luca 1,26-80

More presentations from Nguyen Dien