Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 4 TN, Năm C

print

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Ngài về giảng tại quê hương

Bị người bản quán coi thường khinh chê

Vì con Chúa chịu ê chề

Mỗi khi tủi nhục nhìn về gương Cha.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ bốn Thường niên: Chúa Giêsu trở về Na-gia-rét (Lc 4,21-30).

Tại hội đường quê nhà, dân chúng ngạc nhiên về những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vẫn có những người nghi ngờ xuất thân của Đấng Mê-si-a: “Người này không phải là con ông Giuse sao?” (Lc 4,22). Mắt dân làng đã bị che khuất, và họ không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi ngắm nhìn bức tranh Chúa bị người làng Na-gia-rét từ chối. Xin Chúa soi lòng mở trí chúng ta, để mỗi người có thể nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Gr 1,4-5,17-19)

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ trong lòng mẹ, để rao giảng những điều Chúa muốn nói với vương quốc Giuđa. Chính Thiên Chúa ban cho ông sức mạnh, để chu toàn nhiệm vụ của một ngôn sứ.

Bài đọc 2 (1 Cr 12,31-13,13)

Thánh Phaolô đã chứng minh cho các tín hữu Cô-rin-tô biết rằng: trong ba nhân đức: đức tin, đức cậy và đức mến, thì đức mến bao trùm và là nhân đức quan trọng hơn hết; vì đức mến tồn tại không chỉ ở đời này, mà cả cuộc sống vĩnh cửu mai sau nữa.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, dân làng Na-gia-rét không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a/ trong khi nhiều người ở những làng khác đã vui vẻ đón tiếp Ngài. Trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế được Thiên Chúa sai đến trần gian. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh/ biết nhiệt thành loan báo Đức Kitô, Đấng Cứu Độ muôn dân trông đợi, cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Giêsu đến “để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”. Xin cho những quốc gia chưa nhận biết Đức Kitô hoặc đang từ chối Ngài, nhận được ánh sáng chân lý của Tin mừng soi chiếu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”. Xin cho các thành viên trong các gia đình Công giáo/ luôn đề cao đức mến, biết lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”. Xin cho cộng đoàn chúng ta/ biết đề cao sự hiệp nhất và tinh thần tương thân tương ái trong giáo xứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không được đón nhận ngay tại quê hương mình. Xin cho chúng con biết vui vẻ đón tiếp Chúa, sẵn sàng lắng nghe điều Chúa nói và nhiệt thành thực hiện điều Chúa dạy. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.