Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 23 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 23 TN C

Nhập lễ: Ca tụng Chúa:

 

Đáp Ca. TV 89:

 

Hiệp lễ: Dấn bước theo Ngài:

 

Hiệp lễ 2: Con muốn…