Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN 3 Phục Sinh C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN 3 Phục Sinh C

Đáp Ca: TV 29.

Hiẹp lễ: Một tình yêu mến:

Kết lễ: Thánh Giuse:

Dâng Hoa tháng năm: Mẹ ngàn hoa: