Dạy Em Ngoan Đạo Abbé G. Courtois: Không Ngã Lòng

print

Không ngã lòng

Nhà giáo dục không bao giờ được ngã lòng, vì điều lành ta làm không luôn được nhìn thấy, cũng không khi nào biết được hết đang khi cặm cụi làm.

Việc thường xảy ra là có số trẻ tưởng là đã uổng công thì sau các ấy lại rất trung thành.

Cũng có em được kể như là có ngày em sẽ bỏ ta. Ngờ đâu chỉ do một lời ta nhắn nhủ em trong dịp nào đó, sau cùng em đã tìm thấy đường trở về với Chúa dễ dàng.

Những tiếp xúc hằng ngày, những trao đổi thường xuyên đều chất chứa những hiệu quả không ngờ.

Không ai biết được hoàn toàn những ảnh hưởng có thể gây nên. “Một bài nói chuyện được chuẩn bị công phu có thể lại vô hiệu. Trái lại một lời nói vô tình, một nụ cười, một cử chỉ hiền dịu đã thay đổi được cuộc đời” (Abbé Flory).

Ngã lòng không gì khác hơn là huỷ bỏ chút nghị lực còn lại, lấy ly do mình không đủ tài. Đó là cách giải quyết vô lý và nguy hiểm.

Gặp trở ngại bạn nên nói: “Tí vậy chưa sao”. “Những khó khăn xuất hiện để được nhổ bỏ đi”. “Vất vả thật, nhưng vui”.

Trong mọi nố đừng để sự ngã lòng cuốn hút bạn đi. Nên tự nhủ: “Tôi lợi dụng hết để thu hoạch kết quả tốt hơn”.

Khi muốn nản lòng, nên nhớ lại Lời Chúa: “Hãy vững tin, Ta đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

“Đừng dại tin là đã phí công, song phải xác tín tầm ảnh hưởng việc đã làm, một bước chân ta cũng đè nặng trên vũ trụ” (A. Mahaut).

Chúa không đòi ta kết quả, mà đòi cố gắng. Cố gắng vì mục đích siêu nhiên không bao giờ bị uổng phí.

Trong việc chăm sóc các linh hồn, ta phải xử sự như các thiên thần hộ thủ với người được Chúa trao cho trông coi gìn giữ. Các Ngài khuyên nhủ họ bao nhiêu có thể, tận tình giúp đỡ họ làm lành. Nhưng nếu họ lạm dụng sự tự do mà làm ngơ các lời chỉ bảo, các Ngài không khổ tâm, hạnh phúc các Ngài vui hưởng không bị xáo trộn.

Cũng thế ta làm việc hết sức có thể cho người ta trở lại và nên thiện hảo. Theo lương tâm, một khi đã chu toàn bổn phận là ta yên lòng, và đừng ngã lòng khi thấy bệnh nhân chưa khỏi ngay như ta muốn, kể cả khi bệnh nhân không muốn chữa khỏi nữa (St. Ignace).

Không nhìn thấy thành công, mà tôi vẫn can đảm cậy trông, những cố gắng hy sinh ấy thế nào cũng sinh lợi cho anh em tôi. Tôi cứ vì mến thương mà gieo vãi… chỉ mình Chúa mới làm được cho hạt giống nẩy mầm.