Điểm Lại Các Sự Kiện Quan Trọng Của GPCT Năm 2018

print

Điểm Lại Các Sự Kiện Quan Trọng Của GPCT Năm 2018

Tháng 1/2018:

Ngày 25.01.2018: Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang qua đời tại Đài Loan khi đi trị bệnh.

Ngày 29.01.2018 Cha Đôminicô Đặng Xuân Đồng qua đời tại Nhà Hưu Lm GPCT

 

Tháng 2/2018:

Ngày 05.02.2018  khai mạc Tuần tĩnh tâm Lm trong Giáo phận.Số Lm về dự tuần tĩnh tâm gồm có 201 Cha và 4 Thầy phó tế. Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng Tĩnh tâm.

Tháng 3/2018:

Ngày 6/3/2018 Đức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên yết kiết Đức Thánh cha Phanxicô trong chuyến đi Ad Limina cùng với HĐGMVN

Ngày 12.3.2018: Lễ giỗ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: Đức Cha Pet Trần Đình Tứ Giảng Lễ 5g00 Sáng Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Giảng Bế Mạc 8g00 Sáng

Tháng 4/2018:

Ngày 4.4.2018 Cha Giuse Nguyễn Hữu Tài qua đời tại Nhà Hưu Lm GPCT

Tháng 5/2018:

Ngày 5.5.2018: TGM CT thông báo thuyên chuyển LM GPCT lần 1 với 26 Lm trong danh sách:

lan 1

Tháng 6/2018:

Ngày 20.6.2018: Khai mạc Năm Thánh Tôn Vinh CTTĐVN và phong chức Linh Mục cho 4 Thầy: Giuse Vũ Ngọc Quang (Họ đạo Nam Hải), Matthêu Ngô Hoàng Phụng (Họ đạo Tân Lộc),Tôma Võ Quốc Trưởng (Họ đạo Thánh Tâm), Phêrô Nguyễn Văn Tuấn (Họ đạo Tắc Sậy)

Trong dịp này TGM CT thông báo thuyên chuyển LM GPCT lần 2 với 21 Lm trong danh sách: trong đó có 4 cha về nghỉ hưu : Giuse Nguyễn Đức Cường, Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh, Phanxico Xaviê Đinh Trọng Tự, Giuse Ngô Thanh Bính.

lan 2

 

Tháng 7/2018:

Thường Huấn LM với 3 nhóm theo lứa tuổi tại TTMV GPCT

Tháng 8/2018:

Ngày 21.08.2018: Tôma Aquinô Nguyễn Công Hiển qua đời tại Nhà Hưu Lm GPCT

 

Ngày 18 tháng 08 năm 2018 : ĐGM GPCT phê chuẩn Quy chế HĐMVGX GPCT để thử nghiệm trong 4 năm.

Tháng 9/2018:

Ngày 03.09.2018: Hội Thảo Mục Vụ Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ TTMV GPCT

 

Tháng 10/2018:

Ngày 5.10.2018: TGM CT thông báo thuyên chuyển LM GPCT lần 3 với 5 Lm trong danh sách:Alb. Lê NgọcBích, Gs. Lê Đình Hội, Gc. Nguyễn Thanh Hảo, At. Vũ Xuân Vinh, Gs. Nguyễn Thiên Thăng.

 

Tháng 11/2018:

Ngày 24.11.2018.Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh và nghi thức tuyên hứa HĐMVGX nhiệm kỳ 2018-2022 toàn GP.

Ngày 26.11.2018: Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ 2019.

Ngày 30.11.2018: Phong chức Phó Tế cho 12 Thầy.

 

Tháng 12/2018:

Ngày 27.12.2018: Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Đại Chủng Viện Thánh Quý