Giáo hội Công giáo chia sẻ khó khăn với người dân tại khu cách ly

print