Giáo Huấn 25: Con Thiên Chúa Làm Người

print

GIÁO HUẤN 25/CN V PHỤC SINH/10.5.2020

CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

* H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì? (C. 79).

T. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người:

– Một là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi;

– Hai là để tỏ cho chúng ta nhận biết tình yêu của Thiên Chúa;

– Ba là để làm mẫu mực cho chúng ta sống thánh thiện;

– Bốn là để chúng ta được kết hợp với Ngài, mà trở nên con cái Thiên Chúa.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Phúc âm Gio-an (1, 14).

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người”.

* Lời Chúa cho thấy: Chúa Cha đã sai Chúa Con xuống thế làm người để thực hiện công trình cứu chuộc.

Để thực hiện công trình cứu chuộc này, Chúa Con đã đi giảng dạy, cho chúng ta nhận ra tình thương của Chúa Cha, Tình Thương đến độ Chúa Cha đã muốn Chúa Con lấy máu mình đổ ra trên Thánh Giá để cứu chúng ta, nghĩa là rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi; và hơn thế nữa, để chuộc lại cho chúng ta ơn làm con cái của Chúa Cha, nghĩa là cho chúng ta: khi biết sống kết hợp với Ngài, bằng việc vâng giữ Lời Ngài, thì sẽ được trở nên con cái Thiên Chúa, được “thông phần bản tính Thiên Chúa”[1],

Như vậy, bài học ‘Con Thiên Chúa làm người’ mời gọi ta “nên đồng hình dạng với Chúa Ki-tô”, nghĩa là luôn sống tốt đẹp, xứng với danh dự là những người con cái Thiên Chúa; đồng thời cũng biết quí trọng kiếp làm người, để biết hòa nhập với gia đình, xã hội, bằng đời sống yêu thương, phục vụ theo gương Chúa Ki-tô.

[1] 2Pr 1,4.