Giúp Người Trẻ Sống Ơn Gọi Làm Con Chúa

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 10.01.2021 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Mc 1,7-11

Giúp Người Trẻ Sống Ơn Gọi Làm Con Chúa

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã vâng phục Chúa Cha để làm Đấng cứu độ trần gian. Chúng con hết lòng yêu mến, thờ lạy và cảm tạ Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí giúp chúng con đón nhận Lời Chúa và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể này.

  • “Chúa Giêsu từ Nazareeth xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan”.

Lạy Chúa Giêsu, trong phận làm con người, Chúa đã đến xin chịu phép rửa bởi ông Gioan trong sự vâng phục thánh ý Chúa. Chúa là Đấng vô tội đã chấp nhận đồng hàng với tội nhân. Chúa đã bước xuống dòng sông Giođan để thánh hóa nguồn nước. Chúa đã tự hủy mình để qua Chúa và nhờ Chúa, chúng con được diễm phúc làm con của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ hiểu được ý nghĩa và giá trị của ơn gọi làm con Chúa. Xin Chúa giúp chúng con can đảm sống điều Chúa muốn, để chúng con luôn bước đi trong đường lối của Chúa. Cũng như Chúa đã vâng phục Chúa Cha để gánh lấy tội lỗi và cứu chuộc chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đang mời gọi chúng con sống vâng phục ngay trong gia đình của chúng con. Chúa mong muốn chúng con chu toàn bổn phận của người làm con Chúa. Nhưng lạy Chúa, vì sự cứng lòng, kiêu ngạo và sống ích kỷ, nhiều lúc, chúng con và những người trẻ đã coi trọng điều mình thích hơn là đón nhận và thực thi thánh ý Chúa. Xin Chúa hướng dẫn đời sống chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận và thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Vậy nên, Chúa Cha đã hài lòng và yêu mến Chúa hơn. Chính khi Chúa tự hạ bước xuống dòng sông Giođan, chúng con được diễm phúc lắng nghe lời Chúa Cha chứng thực về Chúa: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.

Lạy Chúa, bằng tình yêu vâng phục, Chúa đã làm hài lòng Chúa Cha để chúng con được thương xót. Đó là bài học quý giá nhất cho chúng con và những người trẻ trong phận làm con cái trong gia đình, nhất là trong ơn gọi làm con Chúa. Chúng con có thể làm nhiều điều cho cha mẹ, làm nhiều việc cho Chúa, nhưng chúng con sẽ chẳng bao giờ thật sự là con, bao lâu chúng con không vì yêu mến mà sống vâng phục cha mẹ, và sống theo những gì Chúa dạy. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con về những điều chúng con làm mất lòng Chúa và làm buồn lòng cha mẹ chúng con. Xin Chúa đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, đặc biệt là những người trẻ, để nhờ tình yêu Chúa thôi thúc, chúng con can đảm sống theo lời Chúa dạy để làm hài lòng Thiên Chúa qua các việc bổn phận hằng ngày của chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ơn gọi làm con Chúa trên đường nên thánh là ơn gọi cao quý Chúa đã dành cho chúng con. Phần chúng con, điều quan trọng là chúng con sống cho xứng đáng với tình thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết quý trọng ơn gọi làm con Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa và làm vui lòng cha mẹ bằng việc chu toàn bổn phận của người con qua nhân đức hiếu thảo và vâng lời. Amen.