GPCT: Thông Báo Về Việc Trực Tuyến Lễ Bế Mạc Năm Thánh TĐVN:

print

GPCT: Thông Báo Về Việc Trực Tuyến Lễ Bế Mạc Năm Thánh TĐVN:

Diễn nguyện & Thánh lễ : (Trực tiếp truyền hình trên internet)

+ Mục đích: Giúp“Các Kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép lành Toà thánh, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý, không thể tham dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được ơn Toàn xá, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, chính các nghi lễ ấy lúc đang được cử hành…[Với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng)]” (Xem: Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân giải tối cao về Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh TĐVN – 23.03.2018).

+ Cách truy cập: Để theo dõi trực tiếp lễ Bế mạc Năm Thánh Tôn Vinh CTTTĐVN xin mời vào trang web GPCT:

http://gpcantho.com/

Hoặc nếu có trở ngại xin truy cập:

+ Vào facebook TTMV/GPCT: https://www.facebook.com/ttmvgpct

+ Vào Youtube Mục Vụ Cần Thơ:

https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ

NB:   –   Diễn nguyện: từ 19g30 tối ngày Thứ Sáu 23.11.2018

  • Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh và nghi thức tuyên hứa HĐMVGX nhiệm kỳ 2018-2022 toàn GP từ 8g30 ngày Thứ Bảy 24.11.2018.
  • Xin quý cha thông báo và hương dẫn cho bà con truy cập.