Họ đạo Vị Thanh đi thăm quý Cha nhà Hưu Dưỡng

print

Họ đạo Vị Thanh đi thăm quý Cha nhà Hưu Dưỡng

Hôm nay Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2020 với sự dẫn dắt của Cha sở Phêrô và Cha phó Phaolô cùng một số anh chị em đại diện cho các đoàn thể Họ đạo gồm có: Ban Thường Vụ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn, Giáo Lý Viên, và Legio về đây, với tâm tình con thảo để thăm viếng sức khỏe quý Cha, và để biểu lộ một chút tâm tình biết ơn của chúng con.

Nguyện xin TC luôn luôn phù trợ, ủi an, nâng đỡ quý Cha và ban xuống cho quý Cha được Hồn an Xác mạnh. Quý Cha đã một thời gian rất dài hy sinh, phuc vụ và yêu thương chúng con trong các Họ đạo của Giáo Phận mà trong đó có cả Họ đạo Vị Thanh của chúng con nữa, thật là một vinh hạnh, là một ân tình mà chúng con hằng khắc ghi…lâu lâu chúng con mới có dịp biểu lộ lòng hiếu kính này, dầu vậy hằng ngày trong kinh nguyện chúng con vẫn luôn nhớ đến quy Cha. Hy vọng thời gian tới chúng con có nhiều dịp đi (chung hoặc riêng) đến thăm quý Cha nhiều hơn.

Một lẩn nữa chúng con đến viếng thăm và cầu nguyện nhiều cho quý Cha, chúng con cũng biết chắc thế nào quý Cha cũng luôn cầu nguyện cho chúng con.

Kính chúc quý Cha luôn An mạnh trong Chúa và Mẹ Maria.

Đoàn Chiên Họ đạo Vị Thanh Thành kính.