Kinh Thánh Bằng Tranh: Tân Ước Bài 1 – Dẫn Nhập Tin Mùng Gioan

print

Kinh Thánh Bằng Tranh: Tân Ước Bài 1 

Dẫn Nhập Tin Mừng Gioan

Lm Ant Nguyễn Văn Đầy trình bày