Linh Mục Công Giáo Rôma được xếp vào một trong bốn “Công Việc” khó nhất trên thế giới.

print

Trở Thành một Linh Mục Công Giáo Rôma

được xếp vào một trong bốn “Công Việc” khó nhất trên thế giới.

Bởi vì điều này buộc mỗi một Linh mục Công giáo Rôma phải đồng thời:

– Là nhà giảng thuyết

– Là người mẫu mực, gương mẫu

– Là người cố vấn

– Là người có khuôn khổ

– Là người lập kế hoạch

– Là người của sứ vụ

– Là người mục tử

– Là người nhìn xa trông rộng

– Là người lãnh đạo

– Là người hướng dẫn

– Là một người bạn

– Là người chăm sóc

– Là người hòa giải

– Là người tư vấn hôn nhân

– Là người cố vấn khuyên bảo giới trẻ

– Là người huấn luyện làm lãnh đạo

– Là Thầy dạy Kinh Thánh

– Là nhà tâm lý học

– Là người liên lạc, v.v., v.v., v.v.

Bên cạnh đó Linh Mục còn là:

– Người giữ cửa nhà thờ

– Người khuân vác của Chúa

– Người  quản lý giáo xứ

– Người kỹ sư các công trình

– Người thợ nề xây dựng giáo xứ

– Người khởi sướng mọi hoạt động sinh hoạt

– Người đầu tiên đến và là người cuối cùng rời đi…

Tuy nhiên, tất cả các Linh Mục Công Giáo Roma đều phải đối mặt với những lời chỉ trích, lên án liên tục như:

– Thánh Lễ khiến ai đó không hài lòng

– Bài giảng Lễ quá dài khiến buồn ngủ và nhàm chán

– Là người chỉ biết nghĩ về tiền và danh vọng

– Lúc nào cũng gây quỹ này gây quỹ kia

– Chỉ dành thời gian riêng cho những gì thích

– Không đối xử công bằng với nhiều người…

– Làm nhiều điều sai trái với đời sống…

Một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời của một Linh Mục Công Giáo Roma là nhận biết và thấy rằng những người mà các ngài dành cả cuộc đời giúp đỡ trân trọng quý mến sẽ phản bội các ngài.

Linh Mục Công Giáo Roma thường là người cô đơn nhất trong cộng đoàn: chúng ta thậm chí có thể thấy một Linh Mục Công Giáo Roma luôn được mọi người vây quanh, nhưng hiếm khi được mọi người quan tâm đến các vấn đề, nhu cầu hoặc thậm chí trong cuộc sống của các ngài, chứ chưa nói đến những yêu cầu chính cộng đoàn đặt trên các ngài.

Nếu bạn có một Linh Mục hoặc các Tu Sĩ Công Giáo Roma làm bạn, thì hãy chăm sóc các ngài, bảo vệ các ngài, cầu nguyện cho các ngài, hiểu tầm nhìn của các ngài, hỗ trợ cho các ngài, nhưng trên hết hãy yêu thương các ngài, đừng quên lời hứa của chính Chúa Giêsu vậy. Hãy yêu thương cho đến cùng…

          Sưu tầm