4. Lời nguyện Giáng Sinh

print

4. Lời nguyện Giáng Sinh

 “Ngôi Lời đã trở nên người phàm

        và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1, 14)

Ôi! Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người,

mầu nhiệm yêu thương quá cao vời,

trí phàm nhân chẳng bao giờ hiểu tới.

Qua ánh sáng Ngôi Lời Nhập Thể,

Chúa cho con được diễm phúc nhận ra

nguồn gốc sự sống thần linh của mình.

Con hoan hỷ tôn thờ và chúc tụng,

Đấng sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn,

đến sống như con, với con và vì con.

Nhìn máng cỏ,

con cảm thấy bùi ngùi xúc động,

vì đối diện với một tình yêu cao cả,

một tình yêu không hề lùi bước

trước lòng dạ khép kín của con người.

Nơi máng cỏ,

con chiêm ngắm tình yêu khiêm hạ,

Thiên Chúa cúi mình trao tặng cho con

Qua máng cỏ,

Chúa đã lặng lẽ đi vào đời con,

đã nhẹ nhàng bước xuống lòng con,

và âm thầm sống cuộc đời con.

Lạy Chúa Giêsu!

con muốn chọn cách sống Chúa đã chọn,

con muốn sống cuộc đời Chúa đã sống.

Xin cho con biết ẩn mình trong Chúa,

như Chúa đang ẩn mình trong con,

cho con được mãi thuộc về Chúa,

hôm nay và mãi đến muôn đời. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 4)