Người Trẻ Sống Tình Yêu Cho Đi

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.05.2021

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Ga 15,9-17

Người Trẻ Sống Tình Yêu Cho Đi

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa, vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên từng người chúng con. Chúa là con đường dẫn chúng con đến cùng Thiên Chúa và chỉ cho chúng con cách để sống với tha nhân. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con đi trên con đường ấy, đó là chúng con sống yêu thương và hiến thân phục vụ. Chúng con xin Chúa mở rộng tâm hồn và trái tim chúng con để chúng con sẵn sàng lắng nghe, đón nhận và thực thi Lời Chúa dạy.

  • “Đây là huấn lệnh của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”.

Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, chúng con như được Chúa mời gọi sống yêu thương và dâng hiến. Chúng con sống không chỉ là lãnh nhận, mà còn phải biết cho đi. Chính lúc chúng con cho đi lại là lúc chúng con được nhận lãnh. Chúng con bước theo Chúa, nhưng hiếm khi chúng con xét mình và tự hỏi: mỗi khi giữ luật, mỗi khi làm gì cho Chúa hay mỗi khi chia sẻ cho tha nhân, chúng con có cho đi với cả tình yêu và tấm lòng không? Nhìn ngắm Chúa, chúng con thấy rằng Chúa đã cho đi tất cả, hiến dâng chính mạng sống mình trên thập giá để cứu độ tất cả chúng con. Chúa muốn chúng con tiếp bước con đường yêu thương như Chúa để chia sẻ tình yêu cho.

Lạy Chúa, Thế giới hôm nay dễ khiến cho con người trở nên vô cảm và lạnh nhạt với nhau. Xin Chúa mở rộng trái tim chúng con và những người trẻ, để chúng con dám quảng đại sống dâng hiến và cho đi như Chúa.

 (Thinh lặng)

  • “Chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn gọi các tông đồ và sai các ngài ra đi. Nay Chúa cũng chọn gọi chúng con và sai chúng con tiếp nối sứ mạng của các ngài. Ơn gọi của mỗi người, dù Giám mục, Linh mục, tu sĩ hay giáo dân, tất cả đều là ân ban của Chúa. Chúng con biết Chúa gọi chúng con sống trong những bậc sống khác nhau để phong phú hóa đời sống tông đồ. Ý thức như thế, chúng con phải biết dùng những khả năng Chúa ban cho chúng con để chúng con có thể mang lại những hoa trái thánh thiện, hoa quả tình yêu cho đi, tại nơi chúng con đang phục vụ. Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến Chúa qua cung cách phục vụ của chúng con cho anh chị em chung quanh, đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình của chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã trở nên mẫu gương sống thánh ngay thời gian tại thế này. Xin Chúa ban cho chúng con và những người trẻ niềm xác tín và lòng nhiệt thành, để công việc tông đồ chúng con làm sẽ sinh hoa kết quả cho đời sống chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút bên Chúa thật ngắn ngủi, nhưng chúng con xác tín Chúa luôn yêu thương diện diện với chúng con trong mọi bước đường. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ đang chuẩn bị bước vào tương lai được nhiều ơn lành của Chúa, luôn vững tin sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhờ lối sống đẹp qua việc quảng đại c