Thánh Ca Phụng Vụ CN 33 TN A & Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

print

CHÚA NHẬT 33 TN C

Đáp ca: Thánh vịnh 127

 

Hiệp lễ: Chúa đã trao phó

 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Nhập Lễ : Mừng Các Thánh Tử Đạo:

Đáp Ca: TV 125:

Dâng Lễ: Máu hiến dâng:

Hiệp Lễ. Máu chứng niềm tin :

Kết lễ: Ca vang Giêsu: