Thơ Phúc Âm CN 2 Mùa Vọng B

print

Dọn đường

Dọn đường Chúa đến ai ơi

Tiếng kêu hoang địa gọi mời ăn năn

Gioan tha thiết giảng rằng

Sau tôi có đấng quyền năng bội phần

Riêng tôi rửa nước phàm trần

Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa thiêng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Con Đường Mùa Vọng

Con đường mùa vọng gọi mời

Công bằng ngay thẳng cuộc đời chúng ta

Gio-an kêu gọi thiết tha

Thành tâm sám hối để mà được tha.

Lm. Biển Xanh.

Sám Hối

Gioan lên tiếng kêu mời,

Dọn đường, sửa lối, Ngôi Lời giá Lâm.

Quanh co, đồi dốc, hố sâu,

Thảy đều sửa chữa, cúi đầu ăn năn.

Lắng nghe, thực hiện, chuyên chăm,

Đón chờ Chúa đến canh tân tâm hồn.

Lm Pet Quang