Thơ Phúc Âm CN 5 Phục Sinh B

print

Nhiệm Thể

 

Trăng thanh gió mát trăng thanh

Nhìn xem nho chín nặng cành mộng mơ

Thân cành một cội nên thơ

Tình cha kết hợp ngẩn ngơ lá cành

Cành nào bén cội thì xanh

Cành nào lìa cội hôi tanh xác phàm.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Cây Nho Và Ngành Nho

Cây nho đích thực Cha trồng,

Chính là con Chúa, hiệp thông với Ngài.

Ngành nho hoa rộ trái sai,

Khi cùng liên kết gắn vào thân cây.

Ta luôn ghi nhớ từ đây,

Cậy trông phó thác chớ thay đổi lòng.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.