Tìm Hiểu Sách Étra

print

Tìm Hiểu Sách Étra

http://vietcatholicperth.org

Một lần nữa chúng ta thấy hai cuốn sách Étra và Nơkhemia chỉ là một cuốn như hai sách Samuen và Các vua. Hai cuốn sách này kể chuyện hồi hương của dân Chúa chọn sau thời gian lưu đày. Chúng ghi chép về một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử dân Dothái – sự trở về từ Babylon.

Thời gian được ghi lại trong hai cuốn sách này là một trăm năm.

Cả hai cuốn sách bắt đầu ở Ba tư (Persia) và kết thúc tại Giêrusalem.

Cả hai đều xoay quanh hai nhân vật là tác giả của cuốn sách.

Cả hai câu chuyện đều bắt đầu với sắc chỉ của vua Ba tư.

Cà hai đều coi việc xây dựng là chủ đề chính.

Cả hai cuốn sách đều đều có lời nguyện khiêm nhường và thống hối trong chương chín.

Cả hai đều kết thúc với việc thánh tẩy dân chúng.

Étra 7:10 là chủ đề của sách Étra

Nơkhemia 6:3 là chủ đề của sách Nơkhemia

Mục đích của Thiên Chúa đôi khi có vẻ như bị đình hoãn, nhưng không bao giờ nó bị bỏ đi. “Xin nhớ lại lời Ngài đã truyền cho ông Môsê, tôi trung của Ngài…”, ông Nơkhêmia đã cầu nguyện như vậy. Hai cuốn sách này kể chuyện Thiên Chúa đã nhớ lại lời hứa của Ngài và mang dân của Ngài trở về như thế nào. Giêremia 29:10-13 nói cho chúng ta biết về sự hồi tưởng này.

Trong thời lưu đày, ngôn sứ Giêrêmia và Êdêkien nói cho người Dothái về sự hồi phục của họ và tiên đoán rằng họ sẽ trở về quê hương và xây lại Giêrusalem. Ngôn sứ Giêremia nói cho họ biết chuyện này sẽ xảy ra ở năm cuối của bảy mươi năm. “Đức Chúa phán như sau: khi mãn bảy mươi năm dành cho Babylon, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ thực hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trở lại chốn này”(Giêrêmia 29:10). Chúng ta nhớ rằng sách Các Vua kết thúc với việc chiếm đóng trước tiên Vương quốc miền Bắc rồi sau đó nước Giuđa, Vương quốc Miền Nam.

Đanien đã bị mang sang Babylon lúc Giuđa bị chiếm đóng. Biến cố cuối trong lịch sử là chuyện Đanien trong hầm sư tử (Đanien 6:16-24). Chuyện này xảy ra khoảng mười năm trước khi Kyrô làm vua Babylon. Đanien là một ông lão khi những biến cố này xảy ra.

Sự tái thiết đời sống quốc gia Dothái xảy ra trong vòng 100 năm.

Có hai giai đoạn của thời gian này rất quan trọng.

  1. Hai mươi năm (537-517 BC) từ năm đầu của triều Kyrô đến năm thứ sáu triều đại Đariô khi dân chúng dưới quyền cai trị của Dơrubaven, làm toàn quyền, và Giôsuê, làm tư tế, xây lại Đền thờ. Để biết giai đoạn này cần đọc Étra 1-6; Dêcharia và Khácgai; chương đầu của Sử Biên Niên quyển 1 và hai câu cuối của Sử Biên Niên quyển 2; Thánh vịnh 126; 137; và điều ám chỉ về Kyrô trong Isaia 44:23-45:8.
  2. Hai mươi lăm năm (458-433 BC) khi Nơkhemia, làm toàn quyền, và Étra, làm tư tế, xây lại tường thành Giêrusalem và tái thiết thành thánh. Malakhi là ngôn sứ của giai đoạn này.

Sách Étra ghi chép về cả hai giai đoạn trên.

Sách Nơkhemia nói về giai đoạn thứ hai, việc xây tường thành.

Sách Étra có cả hai cái nhìn lui về qúa khứ và hướng về tương lai.

Trong cái nhìn lui về qúa khứ: chúng ta thấy đó là cuộc xuất hành thứ hai cho những người Israen lưu đày. Cuộc xuất hành thứ nhất là ra khỏi Aicập. Cuộc xuất hành thứ hai này là ra khỏi Babylon. Lần xuất hành này Étra là thủ lãnh trong vai trò của Môsê. Ông ta, giống như Môsê là một tác giả và thủ lãnh đầy cảm hứng. Cả hai ông đều là những nhà tổ chức , người làm luật, và thày dạy lớn được nâng lên để hoàn thành ý định nhân từ của Thiên Chúa và mang tù nhân Israen ra khỏi cảnh giam cầm. Cả hai nhà lãnh đạo vĩ đại này đều đối xử với Israen một cách mạnh mẽ và khoan dung.

Trong cái nhìn hướng về tương lai: Trong lịch sử giống như những di dân đầu tiên khi họ đặt chân lên bãi biển hoang vu và thù địch của Úc châu hay Mỹ Châu. Họ rụt rè, chật vật dò từng bước để theo nhau trở lại Giêrusalem. Nhưng Thiên Chúa ban cho họ một chỗ đứng. Giêrusalem đã là và vẫn là thành đô của Chúa. Ngài lại lần nữa mang con cái Ngài về; Ngài sẽ vực dậy Sion từ đống tro tàn.

Người Do thái bị bắt làm tù binh trước hết bởi người Assyria (2Vua 17) rồi bởi Babylon (2V 25). Họ được hồi hương dưới trào Đế quốc Ba tư. Người Babylon bị dân Medes va Persian chiếm đóng. Mười chi tộc phiá bắc bị mang đi Assyria không bao giờ trở lại.

Trong năm 537 BC những người Do thái đầu tiên trở về Giêrusalem từ Babylon.

Trong năm 516 BC Đền thờ được tái thiết.

Trong năm 479 BC Esther trở thành hoàng hậu của Ba tư.

Trong năm 458 BC Étra dẫn đoàn viễn chinh thứ hai rời Babylon.

Trong năm 445 BC Nơkhemia xây lại tường thánh Giêrusalem