Tin Yêu Chúa Qua Bổn Phận Phục Vụ Anh Em

print

 Tin Yêu Chúa Qua Bổn Phận Phục Vụ Anh Em

Chúa Nhật 27 Thường Niên  C  02.10.22

vo ha

I. Thế giới nầy, thế kỷ 20 đã gặp phải hai cơn siêu đại họa của hai cuộc thế chiến, chưa kể chiến tranh dai dẳng Đông Dương 1945-75. Gần đây, hai thập niên qua của thế kỷ 21 nầy, cũng đầy dẫy hỗn độn lộn xộn với chiến tranh Trung Đông, Trung Á.  Bảy tháng qua từ 02/2022 tới nay, chưa có mòi chấm dứt  tiếng súng tại Ukraine, mà ngày càng thêm ác liệt. Những tình cảnh trên đây gây ra biết bao hậu quả đau thương. Đúng như Đức Cồ Đàm đã từng nói: “Nước mắt nhân loại nhiều như nước biển”. 

Từ 2600 năm trước  Tiên Tri Khabacúc cũng đã từng thất vọng kêu lên, như than trách cùng Thiên Chúa trước những  khổ đau của toàn dân Do thái.

Mà Thiên Chúa thì chậm bất bình – chậm giận (Tv 85: 15b) với thói hư tật xấu của con người,  để họ có thời giờ ăn năn hối cải. Tuy nhiên Thiên Chúa không quên đáp lại niềm tin của người công chính, khi ra lệnh cho  Ngôn Sứ viết lại thị kiến – về viễn cảnh tốt lành – trên tấm bảng cho mọi người thấy cách dễ dàng.  Vị Tiên Tri làm theo Lời Chúa đã dạy, vì vững tin vào lời của Người. Tin là chấp nhận giá trị của bên kia, nên làm theo, sống theo, dù sự việc chưa xảy ra, còn chính mình thì chưa tỏ tường.  

Tới thời Tân Ưóc, Chúa Giêsu cũng đã dạy rõ ràng rằng Đức Tin là cội nguồn năng lực giúp  làm được những việc phi thường. Việc gì? – Ta cùng đọc những dòng Lời Chúa bên dưới cùng xin ơn thêm soi sáng. 

II. Lời Chúa

 Bài Ðọc I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”.

Trích sách Tiên tri Khabacúc.

1: 2. Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? 3.Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.

2: 2. Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. 3.Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai.4. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”.

 

Bài Ðọc II: 2 Tm 1, 6-8, 13-14 “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

Con thân mến, Cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. 

Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.

 

Phúc Âm: Lc 17, 5-10 “Nếu các con có lòng tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. 

Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. 

Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’”.

 

III. Đôi Dòng Ghi Chú Và Tâm Tình

Trước hết Bài Đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Khabacúc/Habacuc. Vị tiên tri nầy chỉ lưu truyền ba chương trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng  Ông được cả Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Kitô Giáo vinh danh.

 Sách mang tên ông,  ghi lại  những tai họa, kiếp nạn, khổ đau, đổ vở trong thời gian từ 605-579 TCN, trong đó có khổ nạn của dân Do Thái Giuđa miền Nam bị vua Nabucôđônôsor của Babylon xâm chiến năm 586 TCN.

Mở đầu bài đọc là lời than trách cách “ức ép, bạo tàn, hung bạo, mạnh bạo, violence” trong thời kỳ vô luật lệ của kẻ cường bạo gây ra những đau khổ cho dân Chúa và người công chính.

Rồi phần kế tiếp là Chúa trả lời, theo bản Thánh Kinh của Cha Nguyễn Thế Thuấn, dễ hiểu hơn trong Bài Đọc 1 bên trên:  

2:2 Yavê đã đáp lại lời tôi, Người phán:

“Viết lại thị kiến!  (những gì nhìn thấy, visions)

Hãy ghi rõ trên những tấm bảng

ngõ hầu người ta đọc được xuôi chảy (rõ ràng, clearly)

3 Vì đó là một thị kiến có hạn có kỳ (thị kiến vẫn còn trong thời gian của nó).

Nó nong nả (thúc ép, presses) hướng tới cùng và sẽ không ngoa (làm thất vọng, disappoint).

Nó có chậm trễ, hãy cứ đợi chờ.

Vì thế nào nó cũng sẽ đến không sai kỳ hẹn.

…..(Nên xem thêm và so sánh câu 2: 2-​​​3 ​​​với bản dịch của NPDCGKPV)

 Cũng cùng quan điểm trên, bên Trung Hoa, Tế Công Đại Pháp Sư (1130-1209) dân gian gọi là Tế Điên Hòa Thượng, Tế Công Hoạt Phật, theo khai sinh là Lý Tu Duyên, cũng luôn khuyên nhủ mọi người: “làm phước, chớ làm ác” … cuộc đời,  không phải là không có báo đáp (thiện báo, ác báo) khi thời thần (thời gian được ấn định,  appointed time)  tới, thì báo đáp sẽ tới. 

Rõ rành như vậy: “ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt  26: 50-54). và “anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa” (Mc 4:24).

Trong cơn bĩ cực khốn cùng,  Chúa lại bảo hãy chờ đợi những hứa hẹn tốt lành, mà ta vâng nghe theo. Động thái nầy gọi là Niềm Tin, Lòng Tin, Sự  Tin Tưởng, hay Tín Thành – Holy Faith. 

 Một mặt khác, khi Tin là ta chờ đợi cách kiên nhẫn –  Thiên Chúa cũng lại quá kiên nhẫn bội phần hơn ta khi  thực hiện  chương trình của Người. Chúa chầm chậm, tuần tự, nhi tiến hóa.

Khi ta đã hoàn toàn tin tưởng vào Chúa thì, như Chúa Giêsu đã nói,  có thể làm được những việc siêu phàm như bài Phúc Ngôn sau đây. 

Tới bài Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy hai điều cần thiết:

Điều 1 là  sức mạnh của Niềm Tin. 

Đức tin là sự liên hệ giữa hai bên, các bên. Đức tin cũng còn là chấp nhận bên kia, đối tượng kia có giá trị,  là thật là đáng trọng vọng, khiến ta dám vâng nghe, làm theo tới độ dám hi sinh cả mạng sống.  

Niềm tin tưởng hay đức tin,  bình thường trong dân gian hay xã hội loài người, cũng  mang lại hi vọng, tình yêu và phục vụ chân thành. Như đôi trai gái, vì  tin tưởng nhau, đưa tới hôn nhân.

Nên khi các môn đệ thân tín, tự thấy mình chưa đủ “Đức Tin” liền  xin  Thầy  gia tăng, thì Chúa Giêsu  dạy các ông qua hình ảnh cụ thể:  

“Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con”.

Khi Chúa Giêsu đề cập tới hạt cải, là nhỏ nhất trong hầu hết các thứ hột,  để các môn đệ thêm khiêm tốn hơn khi được trao  những trách vụ lãnh đạo dân Chúa sau nầy. Khi đó thì  các môn đệ phải có thái độ và tư cách nào ? – Ta tiếp tục bài học thứ 2 của Chúa.

 Đó là Chúa Giêsu đưa ra  câu truyện về người “đầy tớ vô dụng”: 

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, thì chủ liền bảo:

–  ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’  mà trái lại, không bảo nó rằng:

– ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. 

Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không?

 Thầy nghĩ rằng: 

– Không.  

Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’”.

Từ ngữ “đầy tớ vô dụng” unworthy servant, unprofitable one” được ký lục Thánh Kinh ghi lại, do văn hóa vùng miền Trung Đông thời đó, quá coi thấp người làm công hay nô lệ. 

Mà thực ra, ngược lại, ai ngồi không thụ hưởng nhờ thế lực hay kim tiền, mới là vô dụng. Những người đầy tớ nầy, rất hữu dụng trong việc làm ra nhiều thứ của cải, chính yếu là thực phẩm nuôi sống giới chủ nhân, bản thân và nhiều khác người nữa. 

Ở đây, Chúa Giêsu có ý dạy rằng: khi  làm việc gì cho ai trong đời thường, cũng là làm bổn phận mà thôi. Riêng những vị lãnh đạo tinh thần, phải khiêm tốn hơn, khi phục vụ dân thánh của Chúa, cũng là làm bổn phận Chúa trao ban. Không có gì phải lên mặt tự tôn kể công lao rồi mốc ngoặc tới lòng nhớ ơn hay đền đáp các thứ. Mọi ơn gọi của Chúa có mục đích chính yếu là phục vụ nhau vì bổn phận phải làm để thánh hó chính mình trước nhất. Nên những toan tính bày mưu đặt kế để tranh đoạt vì quyền lợi thế gian, không phải là lý tưởng của môn đệ thân tín của Chúa. 

Gọn lại, các loại bổn phận của con người trong đấng bậc của mình, được lập ra là để giúp đỡ nhau, phục vụ nhau hướng tới hoàn thiện trong khi chờ đợi Chúa Giêsu lại đến. 

 

Trở lại bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắn nhủ người đê tử cũng là cộng sự viên thân tín Timôtê,  bắt chước mẩu gương Đức Tin của Thầy Phaolô đang bị giam tù, là dựa vào sức mạnh của Chúa để hoàn thành nhiệm vụ trước những khó khăn mà không nản lòng.

Cũng nên nhớ cậy dựa là Tin Tưởng vào Thánh Thần mà không nhát sợ hay hổ thẹn, trái lại được đầy sức mạnh, tình thương và tự chủ mà làm chứng cho Chúa, qua  mẩu mục của những lời lành và giáo lý tốt đẹp được giao phó cho Timôtê từ Thánh Phaolô. 

 

 Xin Dâng Lời Cầu

Chúng con hầu như chỉ tin yêu Chúa nhiều nhất những lúc  sung sướng xác thân tại bàn tiệc. Nhưng những giờ phút gian nguy khổ đau của núi sọ, thì kêu ca than trách như mất niềm tin vào Chúa. 

Nhưng Chúa là chốn nương thân vững chắc, là thánh lũy bảo vệ chúng con. Nhờ ơn lành Chúa ban, chúng con  nhận biết Chúa là nền tảng và bảo đảm cho niềm hi vọng của chúng con.  

Xin ban cho Những vị lãnh đạo tinh thần,  luôn bám chắc niềm tin chân chính vào Chúa, để đưa dẩn đúng đường  cho toàn thể dân thánh Chúa 

Xin cho chúng con kết hợp chặt chẽ với Chúa qua hành động đức tin, khi  dám chấp nhận làm chứng cho chúa, dù mất mát đau thương vì Chúa và anh em trong yêu thương.

Xin giúp chúng con  thêm  đức  tin,  bằng cách biết dùng thời giờ tới những lớp học hỏi giáo lý, Thánh Kinh nhiều hơn là chỉ lo cho phần xác.

Xin cho mọi người trong Họ Đạo chúng con biết chấp nhận ý Chúa qua những lúc gian nguy khốn khó như Mẹ Maria luôn chấp nhận ý Chúa cả cuộc đời.

Xin thêm đức tin cho chúng con, tin tưởng Chúa là người Cha tốt lành, luôn yêu thương chúng con và  mọi người trong mọi hoàn cảnh, để chúng con cũng đáp lại tình Chúa và cũng biết yêu thương nhau.

Xin cho chúng con nhìn thấy Thiên Chúa là người cha tốt lành nhờ đức tin chân chính và biết phục vụ anh em như Chúa đã làm gương. Amen.