Tĩnh tâm Mùa Chay 2022: Ngày 9: Đền thánh Phêrô, biểu tượng của một Giáo hội hiệp hành

print