Giáo Huấn 49: Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại

print

 Giáo Huấn 49/CN XXX TN/25.10.2020

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại

* H. Khi chết con người sẽ ra sao? (Câu 190).

T. Khi chết, linh hồn và thân xác con người sẽ tách rời nhau, thân xác sẽ chịu cảnh hư nát, còn linh hồn sẽ chịu sự phán xét của Thiên Chúa và chờ ngày kết hợp lại với thân xác được biến đổi, khi Chúa lại đến trong vinh quang.

* Giáo huấn này dựa trên Thư 1 Cô-rin-tô (15, 51):

“Những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát...cái thân xác hư nát này sẽ nhận lấy sự bất diệt, và cái thân xác phải chết sẽ mặc lấy sự bất tử”.

* Chúa Ki-tô đã đến trần gian, chấp nhận chết vì vâng phục Chúa Cha, rồi sống lại và về Trời…Do đó, “Ai tin Chúa Ki-tô thì khi chết, sự sống không bị tiêu hủy, mà được biến đổi để họ về hưởng hạnh phúc trên trời” (Tiền tụng I Lễ cầu hồn). Các Ki-tô hữu được dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô qua bí tích Thánh tẩy: họ được “mai táng và sống lại với Chúa Ki-tô trong đời sống mới” (Cl 2,12).

Chúa Giê-su còn mạnh mẽ tuyên bố: “Thầy là sự sống lại và là sự sống…ai tin…ai ăn thịt và uống máu Thầy…Thầy sẽ cho họ sống lại ngày sau hết” (Ga 11, 25; 6, 54). Chúng ta sẽ sống lại như Người, với Người và nhờ Người. Những người lành sống lại để được hưởng hạnh phúc muôn đời (x. Ga 5, 29; Đn 12, 2).

Thân xác con người sẽ sống lại thế nào? Đây là điều vượt sức hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng: Chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa Ki-tô, và như vậy “thân xác ta đã mang trong mình hạt giống phục sinh” (Thánh I-rê-nê), nên như Chúa Ki-tô đã sống lại với thân xác của Ngài  (Lc 24,39), chắc chắn mọi người cũng sẽ sống lại với thân xác của mình hiện nay, nhưng thân xác đó “sẽ biến đổi thành thân xác vinh hiển” (Pl 3, 21).