Tông du Lituani – ĐTC Phanxicô viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ Từ Bi ở Vilnius 23/09/2018

print