Trực tuyến: Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục – GP Vĩnh Long – 9g30 ngày 29.6.2022

print