Video 9/2021 của Đức Giáo Hoàng: Một lối sống bền vững về môi trường

print

Tháng 9: Một Lối Sống Bền Vững Về Môi Trường

Cha rất vui khi thấy những người trẻ có can đảm / để thực hiện các dự án nhằm cải thiện môi trường và xã hội, / vì cả hai điều này đi đôi với nhau.

Người lớn chúng ta có thể học được nhiều / từ những người trẻ này, vì họ đi tiên phong trong / tất cả các vấn đề liên quan tới việc chăm sóc hành tinh.

Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của họ / và nhìn lại lối sống của chúng ta, / đặc biệt trong suốt những thời điểm khủng hoảng / về sức khỏe, xã hội và môi trường.

Chúng ta hãy nhìn lại cách chúng ta thường / gây hại cho Trái đất như thế nào / mỗi khi chúng ta ăn uống, tiêu dùng, đi lại hoặc sử dụng nước, / năng lượng, nhựa dẻo và những của cải vật chất khác.

Chúng ta hãy chọn cách thay đổi! / Hãy tiến bước cùng với người trẻ để hướng đến / những lối sống giản dị hơn và coi trọng môi trường hơn.

Xin cho tất cả chúng ta dám đưa ra những lựa chọn can đảm, / những lựa chọn cần thiết / vì một lối sống giản dị và bền vững với môi trường, / những lựa chọn này lấy cảm hứng từ những người trẻ, / họ là những người đã kiên quyết cam kết thực hiện dự án này. / Họ không dại dột khi thực hiện những điều ấy, / vì họ cam kết cho tương lai của chính mình. / Đây là lý do tại sao họ muốn thay đổi / những gì họ sẽ kế thừa tại thời điểm / mà thế hệ của người lớn chúng ta đã qua đi.