3. Xin ơn nhận ra giá trị đời mình

print

3. Xin ơn nhận ra giá trị đời mình

 “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá.” (Is 43, 4)

 

Lạy Chúa!

Kỳ diệu thay tình Chúa đã yêu con!

Đẹp biết bao khi đời con yêu Chúa!

Dù con là một thụ tạo thấp hèn,

nhưng Chúa lại coi là quí giá.

Dù con có bao cái đáng khinh,

nhưng Chúa vẫn quí trọng.

Dù con có bao điều đáng ghét,

nhưng Chúa vẫn quí yêu.

Từ trong cõi hư vô,

Chúa đã kêu gọi con hiện hữu,

và hiện diện cách riêng ở giữa đời,

để với tha nhân làm nên cuộc sống mình.

 

Xin cho con:

Biết đón nhận bản thân mình

như một ân ban độc đáo.

Biết đảm nhận cuộc đời mình

như một trách nhiệm Chúa trao.

Biết sáng tạo cuộc sống mình

như một tác phẩm Chúa muốn.

Biết hoàn thiện chính mình

như một dự định Chúa mong. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 3)