Dẫn Lễ Thiếu Nhi Khánh Nhật Truyền Giáo & CN 30 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Dẫn vào Thánh lễ

Khánh nhật Truyền giáo ai ơi

Ra đi truyền bá khắp nơi Tin mừng

Hy sinh cầu nguyện âm thầm

Sống đời gương sáng phương châm rạng ngời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Khánh nhật Truyền giáo: Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng.

Loan báo Tin mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Khi được rửa tội, các Kitô hữu lãnh nhận nhiệm vụ rao giảng Tin mừng. Nhiệm vụ này thật vinh dự, nhưng nhiều gian nan.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng của Giáo hội. Xin cho mỗi ngày có nhiều người tin vào Chúa hơn; xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, tích cực ra đi loan báo Tin mừng. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 2,1-5)

Núi nhà Đức Chúa là nơi quy tụ muôn dân nước; ở đó, họ sống trong sự che chở của Thiên Chúa và không còn chịu cảnh chiến tranh loạn lạc nữa.

 

Bài đọc 2 (Rm 10,9-18)

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vai trò của người rao giảng Tin mừng: có đức tin là nhờ nghe rao giảng Tin mừng, mà muốn được nghe rao giảng thì phải có người được sai đi. Đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin mừng.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, trên thế giới còn rất nhiều người chưa biết Đức Kitô, chưa được nghe rao giảng Tin mừng Cứu độ. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Loan báo Tin mừng là trách nhiệm của cả Hội thánh. Xin cho đại gia đình Hội thánh/ biết cậy dựa vào Đức Kitô, và cùng với Chúa Thánh Thần đến với muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, để mỗi ngày có nhiều người tin vào Đức Kitô và đón nhận Tin mừng Cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Phục vụ người khác là cách giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Xin cho các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết sống yêu thương và phục vụ cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã đem về cho Chúa nhiều tâm hồn, nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết dâng những hy sinh để cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã mời mỗi người chúng con lên đường loan báo Tin mừng ngày chịu phép Rửa Tội. Xin biến đổi chúng con trở nên những thợ gặt lành nghề, được sai đi để đem nhiều tâm hồn về cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

***

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Biệt phái cất giọng oang oang

Xa xa Thu thuế than van tội mình

Tự cao chẳng được thương tình

Tự hạ được Chúa đoái nhìn thứ tha.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi Thường niên: Chúa nâng cao những kẻ khiêm nhường
(Lc 18,9-14).

Dụ ngôn hai người lên Đền thờ bộc lộ hai cách sống và hai thái độ cầu nguyện khác nhau. Người biệt phái được dân chúng kính trọng, nên tự tin khi đứng trước mặt Chúa. Người thu thuế bị dân chúng ghét bỏ, nên rụt rè khi bước vào Đền thờ.

Chúa Giêsu đã đưa ra kết luận cho hai thái độ khi đứng trước Thiên Chúa: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14).

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta bắt chước thái độ khiêm tốn của người thu thuế: sẵn sàng chấp nhận những thiếu sót, xin Chúa tha thứ và chân thành thay đổi đời sống. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Hc 35,12-14.16-18)

Đoạn sách Huấn ca mô tả: những người nghèo thường bị người đời coi thường; nhưng họ lại được Thiên Chúa quan tâm chăm sóc. Khi họ kêu cầu, Chúa sẽ nhậm lời, và sẵn sàng bảo vệ khi họ bị những người khác áp bức bất công.

 

Bài đọc 2 (2Tm 4,6-8.16-18)

Đây là thời gian Thánh Phaolô đang ngồi tù và biết mình sắp chết. Thánh nhân vững tin vì thấy mình đã đi gần hết con đường bước theo Đức Kitô. Ngài cũng xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai đã làm khổ ngài.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta/ qua đời sống khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh/ biết quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Thiên Chúa ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành”. Xin cho việc loan báo Tin mừng của Giáo hội ở khắp nơi trên thế giới/ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính”. Xin cho các thành viên trong các gia đình Công giáo/ nên thánh nhờ đời sống khiêm nhường phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ được Chúa nâng lên vì biết sống yêu thương và khiêm tốn phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một Hội thánh hạ mình phục vụ con người. Xin cho chúng con có được thái độ sống khiêm tốn/ và hăng say phục vụ tha nhân như Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.