Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên B Lời Chúa: Mc 12,38-44 38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 11,1 – 13,37 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 5 ĐẤNG MESSIA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM VÀ GIẢNG DẠY TRONG ĐỀN THỜ (11,1 – 13,37)   BÀI 62: ĐẤNG MESSIA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM (11,1-11) c 1 * Sau một cuộc hành trình dài, nay Đức Giêsu đã đến Giêrusalem mục tiêu của cuộc hành trình ấy. Do đó chuyện này có tầm quan trọng đặc biệt, ta chỉ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên B Lời Chúa: Mc 12,28b-34 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên  B Lời Chúa: Mc 10,46-52 46Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên  B Lời Chúa:  Mc 10, 35-45 35Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37Các …

xem thêm