Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B Lời Chúa: (Mc 10,17-27) 17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên B Lời Chúa: Mc 10,2-12 2Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp: “Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4Họ trả lời: “Ông Môsê đã cho phép viết …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 21-24

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 21-24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi LINK TẢI VỀ: Hoc Mt.21-24 Mt Chương 21   Mt Chương 22 More presentations from Nguyen Dien Mt chuong 23 More presentations from Nguyen Dien   Mt chuong 24 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên  B Lời Chúa: Mc 9,38-43. 45. 47-48 38Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. ” 39Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên  B   Lời Chúa: Mc 9,30-37 30Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên B Lời Chúa: (Mc 8, 27-35) 27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B   Lời Chúa: Mc 7,31-37 31Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô (8,27 – 10,52) – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 4 TỪ LÚC PHÊRÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN ĐẾN NHỮNG LẦN LOAN BÁO THỤ NẠN (8,27 – 10,52)             Trong những giai đoạn trước, Đức Giêsu lo giáo dục các môn đệ, đưa đến kết quả đầu tiên là Phêrô đã nhận thức và tuyên xưng rằng Ngài là Đấng Messia (8,27-30). Như thế một biên giới quan …

xem thêm