Học Kinh Thánh

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi LINK TẢI VỀ FILE PPT: HOC TM LUCA CHUONG 22-23-24   HỌC LUCA CHƯƠNG 22 HỌC LUCA CHƯƠNG 23 HỌC LUCA CHƯƠNG 24

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24  Bài đọc thêm. BÀI 93: GIUĐA PHẢN THẦY (22,1-6) BÀI 94: CHUẨN BỊ TIỆC LY (22.7-13) BÀI 95: TIỆC LY – DIỄN TỪ GIÃ BIỆT (22,14-38) BÀI 96: TRÊN NÚI CÂY DẦU (22,39-53) BÀI 97: TRƯỚC TÒA ÁN ĐẠO (22,54-23,1) BÀI 98: TRƯỚC PHILATÔ VÀ HÊRÔĐÊ (23,2-25) BÀI …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 33 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 33 Thường niên – Năm C (Lc 21,5-19) Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: 5Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: 6“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 21

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 21   BÀI 90: ĐỒNG TIỀN CỦA BÀ GÓA (21,1-4)         Sau khi mô tả những thói xấu của bọn kinh sư trong đó có việc lợi dụng chức vụ đẻ nuốt chửng tài sản của các bà góa. Đức Giêsu lấy một bà góa ra nêu gương. Chữ …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 20

BÀI 84: QUYỀN BÍNH CỦA ĐỨC GIÊSU (20,1-8) c 1 – “Đức Giêsu giảng dạy cho dân chúng trong Đền thờ”: Sau khi đã thanh tẩy ‘nhà của Ngài’ là Đền thờ. Đức Giêsu thường xuyên vào đó để rao giảng. Và cũng tại đây Ngài gặp những người chống đối đến chất vấn Ngài. Những cuộc chất vấn này …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 32 Thường niên – Năm C (Lc 20,27-38) Lời Chúa: 27Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 19

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 19 BÀI 80: ÔNG DAKÊU (19,1-10)             Chuyện này còn mang ý nghĩa Ngôn sứ nghĩa là các cử chỉ và lời nói của Ngài, nhằm mạc khải một khía cạnh đặc biệt trong sứ mạng của Ngài. c 2 – “Một người tên là Dakêu”: (Lc ít khi …

xem thêm