Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 17

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 17 BÀI 70: NẾP SỐNG CỘNG ĐOÀN (17,1-4)             Trong đoạn 7,1-4 (bài này và bài sau), Lc gom lại nhiều giáo huấn rải rác của Đức Giêsu về nếp sống cộng đoàn: có vấp ngã (cc 1-3a) sửa lỗi anh em (cc 3b-4), sức mạnh của đức tin …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C (Lc 17,5-10) Lời Chúa: 5Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 16,19-31) 19Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 16,1-13) 1Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2Ông mới gọi …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 16

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 16   BÀI 67: NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG (16,1-13) I- GIẢI THÍCH c 1 “Quản lý”: đối với dân Do thái, quản lý không phải chỉ là một trong những người làm mướn ăn lương của chủ, mà là một nhân vật rất có thế lực.      * …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 24 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 24 Thường niên – Năm C (Lc 15,1-32) Lời Chúa: 1Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. 3Đức Giêsu mới …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 15

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 15   BÀI 66: BA DỤ NGÔN VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT (15,1-32)         Từ chương 15 đến chương 19, Lc ghi lại những giáo huấn của Đức Giêsu dưới hình thức ngụ ngôn, nhằm dạy người ta hiểu tấm lòng của Thiên Chúa đối với những kẻ thường bị …

xem thêm