Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm B Sứ điệp trọng tâm của các bài đọc hôm nay cũng là nguyên lí nền tảng cho các tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được tạo …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B Khi bước vào chặng đường kết thúc Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi tạm dừng để nhìn lại chúng ta đã đi được bao xa. Đây là thời gian để kiểm tra xem chúng ta đã trưởng thành như thế nào trong cuộc đời làm môn đệ …

xem thêm