Manna Lương Thực Hằng Ngày

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 01 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 01 Thường Niên Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, năm B. Thứ Hai tuần 1 Thường niên. Thứ Ba tuần 1 Thường niên. Thứ Tư tuần 1 Thường niên. Thứ Năm tuần 1 Thường niên. Thứ Sáu tuần 1 Thường niên. Thứ Bảy tuần 1 Thường niên. CON YÊU DẤU Chúa Nhật …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần Trước và Sau Lễ Hiển Linh

TRƯỚC LỄ HIỂN LINH CÓ MỘT VỊ ĐANG Ở GIỮA CÁC ÔNG (Ngày 02 tháng 01 trước Lễ Chúa Hiển Linh) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Từ 17/12 đến 1/1

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Từ 17/12 đến 1/1 17-12. 1 18-12. 4 19-12. 7 20-12. 10 21-12. 13 22-12. 15 23-12. 18 24-12. 20 25.12 – LỄ CHÚA GIÁNG SINH, Lễ ban ngày. 23 26.12Tuần Bát nhật Giáng sinh – S.Stêphanô, tử đạo tiên khởi 26 Ngày 27 tháng 12:  Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. 29 …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần III Mùa Vọng

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần III Mùa Vọng  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B. Thứ Hai tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Ba tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Tư tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Năm tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần 3 Mùa Vọng.   NGƯỜI LÀM CHỨNG Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B Lời Chúa: Ga …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần II Mùa Vọng

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần II Mùa Vọng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B. Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Vọng. NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa Vọng

  Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa Vọng   (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B) (Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Tư tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng) (Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng)   NGƯỜI GIỮ CỬA (Chúa Nhật …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên Chúa Nhật 34 Thường niên, năm A: Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Thứ Hai tuần 34 Thường niên. Thứ Ba tuần 34 Thường niên. Thứ Tư tuần 34 Thường niên. Thứ Năm tuần 34 Thường niên. Thứ Sáu tuần 34 Thường niên. Thứ Bảy tuần 34 Thường niên.   …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (24/11: Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên Chúa Nhật 32 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 32 Thường niên. Thứ Ba tuần 32 Thường niên. Thứ Tư tuần 32 Thường niên. Thứ Năm tuần 32 Thường niên. Thứ Sáu tuần 32 Thường niên. Thứ Bảy tuần 32 Thường niên. VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU Chúa Nhật …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên Chúa Nhật 31 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 31 Thường niên. Thứ Ba tuần 31 Thường niên. Thứ Tư tuần 31 Thường niên. Thứ Năm tuần 31 Thường niên. Thứ Sáu tuần 31 Thường niên. Thứ Bảy tuần 31 Thường niên. LÀ ANH EM VỚI NHAU Chúa Nhật 31 …

xem thêm